Language selector

Didelio kontrasto vaizdasStandartinio dydžio šriftasDidinti šriftą

Informacija pateikiama 24 kalbomis

Svarbūs dokumentai


 

Jei registruojatės dalyvauti vienoje iš mūsų atrankos procedūrų, atidžiai perskaitykite toliau nurodytus dokumentus. 

Be to, galite susipažinti su Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatais ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygomis. Šiame dokumente informuojama apie darbuotojų teises, pareigas ir darbo sąlygas, įskaitant įdarbinimą, karjeros galimybes, darbo užmokestį ir socialines garantijas. 

Vieši konkursai

 • Pranešimas apie konkursą
  Tai konkurso organizavimą reglamentuojantis oficialus teisinis dokumentas. Jame pateikiama visa informacija apie konkretų konkursą (pavyzdžiui, pareigų aprašymas, reikalavimai kandidatams, atrankos testų aprašymas). Jis skelbiamas ES oficialiajame leidinyje ir pranešimui apie konkursus skirtame šios svetainės puslapyje (žr. Šiuo metu siūlomos darbo vietos), kai pradedamos priimti paraiškos dalyvauti konkurse.

 • Viešiesiems konkursams taikytinos bendrosios taisyklės
  Šiame dokumente nustatytos bendrosios visų viešų konkursų taisyklės ir tvarka. Jo teisinis statusas toks pat kaip pranešimo apie konkursą ir jį reikėtų skaityti kartu su šiuo dokumentu. Šis dokumentas skelbiamas Oficialiajame leidinyje. Jį galima rasti spustelėjus pirmiau pateiktą nuorodą.

  (Pastaba. Šios bendrosios taisyklės taikomos visiems konkursams, paskelbtiems po 2015-02-27. Jomis pakeičiamos ankstesnės Viešiesiems konkursams taikytinos bendrosios taisyklės, kurios tebetaikomos visiems konkursams, paskelbtiems iki 2015-02-26.)

 

Sutartininkų (CAST) ir laikinųjų darbuotojų atranka

 • Kvietimas pareikšti susidomėjimą
  Kvietimas pareikšti susidomėjimą yra pranešimo apie konkursą ir Viešiesiems konkursams taikytinų bendrųjų taisyklių atitikmuo, naudojamas rengiant sutartininkų ir laikinųjų darbuotojų atranką. Jame pateikiama visa informacija apie konkrečią atrankos procedūrą (pavyzdžiui, pareigų aprašymas, reikalavimai kandidatams, atrankos testų aprašymas). Jis skelbiamas pranešimui apie konkursus skirtame šios svetainės puslapyje (žr. Šiuo metu siūlomos darbo vietos), kai pradedamos priimti paraiškos dalyvauti konkurse.
 • Peržiūros ir apeliacijos procedūros
  Apeliacijos dėl sutartininkų atrankos atveju taikomos šios apeliacijos procedūrospdf.

 

Registracijos internetu vadovas

 • Šiame vadove paaiškinami visi registracijos internetu etapai. Nuoroda į šį vadovą pateikiama internetinėje paraiškos formoje ir skelbimo apie konkursą arba atrankos procedūrą puslapyje. Galite parsisiųsdinti jį ir čia anglųpdf, prancūzųpdf ir vokiečiųpdf kalbomis.

Į puslapio pradžią