Language selector

Roghnaigh leagan faoi ardchodarsnachtSocraigh gnáth-chlómhéidMéadaigh clómhéid

Tá fáil ar an leathanach seo i 24 teanga

Doiciméid thábhachtacha


 

Iarrtar ort na doiciméid seo thíos a léamh go grinn sula ndéanfaidh tú iarratas ar phróisis roghnúcháin.  

Féach, leis, Rialacháin Foirne Oifigigh an Aontais Eorpaigh agus Coinníollacha Fostaíochta sheirbhísigh eile an Aontais chun eolas a fháil faoi chearta foirne, oibleagáidí, dálaí oibrí, agus earcaíocht – gairm réimeanna, tuarastail agus sochair san áireamh. 

Comórtais Oscailte

 • Fógra Comórtais
  Seo an téacs dlíthiúil oifigiúil a rialaíonn eagrú an chomórtais. Bíonn gach eolas ann a bhaineann leis an gcomórtas i gceist (m.sh. dualgais, incháilitheacht, cur síos ar na trialacha). Foilsítear é in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh agus bíonn nasc chuige ar leathanach na bhfógraí (féach 'Deiseanna ar phoist faoi láthair') nuair a osclaítear tréimhse chlárúcháin comórtais.

 • Rialacha ginearálta maidir le comórtais oscailte
  Is é atá leagtha amach sa doiciméad seo na rialacha ginearálta agus na nósanna imeachta a bhaineann le gach comórtas oscailte. Tá an stádas dlíthiúil céanna aige is atá ag an bhFógra Comórtais agus ba chóir iad a léamh in éineacht a chéile. Foilsítear san Iris Oifigiúil é agus bíonn fáil air ag an nasc thuas.

  (NB: tá feidhm ag na rialacha ginearálta thuasluaite maidir le gach comórtas a foilsíodh i ndiaidh 27/02/2015. Cuireadh iad in ionad na d Treoracha Ginearálta maidir le comórtais oscailte, treoracha a bhfuil feidhm leo i gcónaí maidir le comórtais a foilsíodh roimh 26/02/2015).

 

Roghnú Gníomhairí ar Conradh (CAST)/Gníomhairí Sealadacha

 • Glao ar Léiriú Spéise
  I gcás próiseas roghnúcháin gníomhairí ar conradh agus gníomhairí sealadacha is 'glao ar léiriú spéise' a bhíonn ann in ionad Fógra Comórtais agus na Rialacha Ginearálta maidir le Comórtais Oscailte. Bíonn gach eolas ann a bhaineann leis an bpróiseas roghnúcháin i gceist (m.sh. dualgais, incháilitheacht, cur síos ar na trialacha). Foilsítear é ar leathanach fógraí an tsuímh ghréasáin seo (féach 'Deiseanna ar phoist faoi láthair') nuair a osclaítear tréimhse chlárúcháin an phróisis roghnúcháin.
 • Nósanna imeachta athbhreithnithe/achomhairc
  I gcás próiseas roghnúcháin do ghníomhairí ar conradh, tá feidhm ag na nósanna imeachta achomhairc seopdf.

 

An treoirleabhar maidir le hiarratais a dhéanamh ar líne.

 • Mínítear ann gach céim den phróiseas déanta iarratais ar líne. Bíonn nasc chuig an treoirleabhar san fhoirm iarratais ar líne agus ar leathanach na bhfógraí a bhaineann leis an gcomórtas nó leis an bpróiseas roghnúcháin. Is féidir é a íoslódáil anseo i mBéarlapdf, i bhFraincispdf agus i nGearmáinispdf.

Barr an leathanaigh