Language selector

Suurikontrastinen versioPalauta normaali tekstikokoSuurenna tekstikokoa

Tämä sivu on saatavilla 24 kielellä

Keskeiset asiakirjat


 

Kun laadit hakemusta, lue tarkoin seuraavat kilpailuihin ja valintamenettelyihin liittyvät asiakirjat. 

Kannattaa tutustua myös Euroopan unionin virkamiehiä koskeviin henkilöstösääntöihin ja unionin muuta henkilöstöä koskeviin palvelussuhteen ehtoihin, sillä niistä saa tietoa työntekijöiden oikeuksista, velvollisuuksista ja työehdoista, kuten rekrytoinnista, urakehityksestä, palkkauksesta ja eduista. 

Avoimet kilpailut

 • Kilpailuilmoitus
  Kilpailuilmoitus on virallinen juridinen asiakirja, jonka mukaisesti kilpailu järjestetään. Se sisältää kaikki keskeiset tiedot yksittäisestä kilpailusta (esim. velvoitteet, kelpoisuusehdot, valintakokeiden kuvaus). Kilpailuilmoitus julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä (EUVL), ja siihen on linkki tällä sivustolla (ks. avoimet työpaikat), kun haku kilpailuun alkaa.

 •  Avoimiin kilpailuihin sovellettavat yleiset säännöt
  Tämä asiakirja sisältää kaikkia avoimia kilpailuja koskevat säännöt ja kuvauksen yleisistä menettelyistä. Sillä on sama oikeudellinen asema kuin kilpailuilmoituksella, ja sitä on luettava yhdessä kilpailuilmoituksen kanssa. Asiakirja julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä, ja siihen pääsee yllä olevasta linkistä.

  (Huom. Näitä yleisiä määräyksiä sovelletaan kaikkiin kilpailuihin, jotka on julkaistu 27.2.2015 jälkeen. Ne korvaavat aiemmat Avoimiin kilpailuihin sovellettavat yleiset säännöt, joita kuitenkin sovelletaan edelleen viimeistään 26.2.2015 julkaistuihin kilpailuihin.) 

Sopimussuhteisten (CAST) tai väliaikaisten toimihenkilöiden valintamenettelyt

 • Kiinnostuksenilmaisupyyntö
  Sopimussuhteisten ja väliaikaisten toimihenkilöiden valintamenettelyissä käytetään nk. kiinnostuksenilmaisupyyntöä, joka sisältää vastaavat tiedot kuin kilpailuilmoitus ja avoimiin kilpailuihin sovellettavat yleiset määräykset yhdessä. Siinä on kaikki keskeiset tiedot yksittäisestä valintamenettelystä (esim. velvoitteet, kelpoisuusehdot, valintakokeiden kuvaus). Se julkaistaan tämän sivuston ilmoitusosiossa (ks. avoimet työpaikat), kun valintamenettely aloitetaan.
 • Muutoksenhaku
  Sopimussuhteisten toimihenkilöiden valinnassa on käytettävissä tietyt muutoksenhakumenettelytpdf.

 

Online-hakumenettelyn opas

 • Online-hakumenettelyn opas sisältää ohjeet niitä hakumenettelyn vaiheita varten, jotka suoritetaan verkossa. Oppaaseen on linkki online-hakulomakkeessa sekä kilpailusta tai valintamenettelystä ilmoittavalla sivulla. Oppaan voi ladata englanniksipdf, ranskaksi pdfja saksaksipdf.

Sivun alkuun