Language selector

Suure kontrastiga versioonTavapärane tähesuurusKiri suuremaks

Käesolev lehekülg on kättesaadav 24 keeles

Olulised dokumendid


 

Kui osalete mõnes meie valikumenetluses, peate järgmised dokumendid tähelepanelikult läbi lugema. 

Samuti võite tutvuda Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade ning liidu muude teenistujate teenistustingimustega, et saada teavet töötajate õiguste, kohustuste ja töötingimuste (sealhulgas värbamise, karjääri, töötasu ja hüvitiste) kohta. 

Avalikud konkursid

 • Konkursiteade
  See on konkursi korraldamist käsitlev ametlik õigustekst, mis sisaldab kogu teavet konkreetse konkursi kohta (näiteks ametiülesanded, osalemistingimused, testide kirjeldus). Konkursiteade avaldatakse konkursi väljakuulutamiseks Euroopa Liidu Teatajas ja käesoleva veebisaidi konkursist teavitamise leheküljel (vt „Olemasolevad tööpakkumised”).

 • Avalike konkursside üldeeskirjad
  Selles dokumendis sätestatakse kõigi avalike konkursside puhul kehtivad üldeeskirjad ja menetlused. Sellel on sama õiguslik seisund kui konkursiteatel ning neid tuleks lugeda koos. Dokument avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas ning see on kättesaadav eespool esitatud lingi vahendusel.

  (Pange palun tähele, et eespool nimetatud üldeeskiri kehtib kõigi konkursside puhul, mis on avaldatud pärast 27.2.2015. Sellega asendatakse varasem avalike konkursside üldeeskiri, mis kehtib siiski kõigi kuni 26.2.2015 avaldatud konkursside puhul.)

 

Lepinguliste töötajate / Ajutiste teenistujate valikumenetlused

 • Osalemiskutse
  Osalemiskutset kasutatakse lepinguliste töötajate ja ajutiste teenistujate valiku puhul ning see sisaldab sama teavet, mis konkursiteade ja avalike konkursside üldeeskirjad kokku. Osalemiskutse sisaldab kogu teavet konkreetse valikumenetluse kohta (näiteks ametiülesanded, osalemistingimused, testide kirjeldus). See avaldatakse konkursi väljakuulutamiseks käesoleva veebisaidi konkursist teavitamise leheküljel (vt „Olemasolevad tööpakkumised”).
 • Läbivaatamise ja kaebuse esitamise kord
  Lepinguliste töötajate valikumenetluste puhul kohaldatakse järgmist kaebuse esitamise kordapdf.

 

Veebipõhise registreerumise juhend

 • Veebipõhise registreerumise juhend selgitab Teile kõiki asjaomase menetluse etappe. Juhendile viitav link on esitatud ka veebipõhises taotlusvormis ja konkursist või valikumenetlusest teavitamise leheküljel. Te saate selle samuti alla laadida siin inglisepdf, prantsusepdf ja saksa keelespdf.

Üles