Language selector

Choose high-contrast versionSet page to normal font sizeIncrease font size

Tyto stránky jsou k dispozici ve 24 jazycích

Důležité dokumenty


 

Před odesláním přihlášky do výběrového řízení si pečlivě projděte následující dokumenty. 

Informace o právech, povinnostech a pracovních podmínkách zaměstnanců evropských institucí, které se týkají náboru, kariérního postupu, mezd a poskytovaných výhod, naleznete rovněž ve služebním řádu úředníků Evropské unie a pracovním řádu ostatních zaměstnanců Unie. 

Probíhající výběrová řízení

 • Oznámení o výběrovém řízení
  Jedná se o úřední právní text, kterým se řídí organizace výběrového řízení. Obsahuje všechny informace ke konkrétnímu výběrovému řízení (náplň práce, požadavky, výběrová kritéria, popis přijímacích testů apod.) Zveřejňuje se v Úředním věstníku EU a během lhůty pro podávání přihlášek ho naleznete i na internetové stránce, na které se výběrová řízení vyhlašují (viz sekce „Aktuální výběrová řízení“).

 • Obecná pravidla platná pro otevřená výběrová řízení
  Tento dokument stanoví obecná pravidla a postupy společné pro všechna otevřená výběrová řízení. Pravidla mají stejný právní status jako oznámení o výběrovém řízení a je třeba se s nimi také seznámit. Zveřejňují se v Úředním věstníku a zobrazit je lze rovněž pomocí výše uvedeného odkazu.

   (Upozornění: tato obecná pravidla se vztahují na všechna výběrová řízení zveřejněná po 27.2.2015. Nahrazují původní obecná pravidla platná pro otevřená výběrová řízení, která stále platí pro všechna výběrová řízení zveřejněná do 26.2.2015). 

Smluvní zaměstnanci (CAST) / dočasní zaměstnanci

 • Výzva k vyjádření zájmu
  U výběrových řízení na pozici smluvních či dočasných zaměstnanců se zveřejňuje „výzva k vyjádření zájmu“, která odpovídá oznámení o výběrovém řízení zkombinovanému s Obecnými pravidly platnými pro otevřená výběrová řízení. Obsahuje všechny informace ke konkrétnímu výběrovému řízení (náplň práce, požadavky, výběrová kritéria, popis přijímacích testů apod.) Zveřejňují se na internetové stránce, na které se vyhlášení výběrových řízení oznamuje (viz sekce „Aktuální výběrová řízení“) v den, kdy začíná běžet lhůta pro podávání přihlášek.
 • Přezkumné a odvolací řízení
  V případě výběru smluvních zaměstnanců se použije toto odvolací řízenípdf.

 

Jak podat přihlášku online – Stručný průvodce

 • Popisuje všechny fáze postupu podávání přihlášky online. Odkaz na tuto příručku naleznete v online přihlášce i na internetové stránce, na které se vyhlášení výběrových řízení oznamuje. K dispozici je rovněž jako pdf v angličtiněpdf, francouzštiněpdf nebo němčiněpdf.

Začátek stránky