Language selector

Версия на страницата с висок контрастНормален размер на шрифтаГолям размер на шрифта

Тази страница е достъпна на 24 езика

Важни документи


 

Преди да се регистрирате за участие в някоя от нашите процедури за подбор, прочетете внимателно документите по-долу. 

Можете да разгледате и Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и Условията за работа на другите служители на Съюза, които съдържат информация за правата, задълженията и условията на труд на персонала, включително за подбора, кариерното развитие, заплащането и обезщетенията. 

Конкурси на общо основание

 • Обявление за конкурс
  Това е официален, правен текст, с който се урежда организацията на конкурс. Той съдържа цялата информация за конкретен конкурс (например задължения, критерии за участие, описание на тестовете). Обявленията се публикуват в Официален вестник на ЕС и на страницата за обявления на този уебсайт (вижте раздела за актуалните възможности за работа), когато започва приемането на кандидатури за даден конкурс.

 • Общи правила, приложими към конкурсите на общо основание
  В този документ са изложени общите правила и процедури за всички конкурси на общо основание. Той има същия правен статут като обявлението за конкурса и трябва да се прочете заедно с него. Общите правила са публикувани в Официален вестник и са достъпни чрез връзката по-горе.

  (Внимание: горепосочените общи правила важат за всички конкурси, които са обявени след 27.2.2015 г. Те заменят предишните Общи правила, приложими към конкурсите на общо основание, които все още важат за конкурсите, обявени до 26.2.2015 г.)

 

Подбор на договорно нает персонал (CAST)/ временно нает персонал

 • Покана за изразяване на интерес
  В случаите на договорно нает и временно нает персонал поканата за изразяване на интерес е равностойна едновременно на обявлението за конкурс и Общите правила, приложими към конкурсите на общо основание. Поканата съдържа цялата информация за конкретна процедура за подбор (например задължения, критерии за участие, описание на тестовете). Тя се публикува на страницата за обявления на този уебсайт (вижте раздела за актуалните възможности за работа), когато започва приемането на кандидатури за даден конкурс.
 • Процедури за преразглеждане/обжалване
  При процедури за подбор на договорно наети служители се прилагат следните процедури за обжалванеpdf.

 

Наръчник за кандидатстване онлайн

 • Този наръчник представлява упътване за всички етапи на процедурата за кандидатстване онлайн. Връзка към наръчника има в онлайн формуляра за кандидатстване и на страницата за обявления за конкурса или процедурата за подбор. Оттук можете да го изтеглите на английскиpdf , френскиpdf и немскиpdf.

Начало на страницата