Language selector

Hög kontrastNormal textstorlekStörre textstorlek

Den här sidan finns på 24 språk

Kontraktsanställning (CAST)


Kontraktsanställning (CAST)

(Läs också under Tillfällig anställning)

 

Kontraktsanställda rekryteras från en databas över sökande som har gått igenom ett urvalsförfarande (i regel anordnat av Epso).


Urvalsförfarandet för kontraktsanställda skiljer sig från allmänna uttagningsprov:
– Du bedöms inte på något utvärderingscentrum.
– Antalet godkända sökande är inte bestämt på förhand.


Snart kommer vi att införa regelbundna årliga urvalsprocesser för kontraktsanställda med vissa allmänna yrkesprofiler som sekreterare, administrativ personal, personaladministratörer, ekonomiansvariga, revisorer och it- och telekomspecialister.
Tjänsterna är i regel baserade i Bryssel eller Luxemburg.

 

Så går urvalet till

 

Urvalet sker i två steg och börjar med ett test i abstrakt tänkande eller ett urval efter meriter (beroende på yrkesprofil), följt av ett kompetenstest:

  • För generalister är det första steget tester av logiskt, numeriskt och abstrakt tänkande.
  • För specialister börjar det med ett urval baserat på kvalifikationer enligt meritförteckningen.
  • Kompetenstestet kan vara ett skriftligt, muntligt eller praktiskt test inom ditt område (t.ex. att översätta en text).

 

Om du godkänns sparar vi ditt namn i vår databas i tre år.

Till början