Language selector

Izberi različico z močnim kontrastomNastavi na običajno velikost pisavePovečaj velikost pisave

Stran je na voljo v 24 jezikih

Pogodbe za določen čas (CAST)


Pogodbe za določen čas (CAST)

(glej tudi začasne pogodbe)

 

Pogodbene uslužbence zaposlujejo z rezervnega seznama kandidatov. Po opravljenem izbirnem postopku, ki ga običajno pripravi Evropski urad za izbor osebja, se podatki uspešnih kandidatov vnesejo v podatkovno zbirko.


Izbirni postopek za pogodbeno osebje (CAST) se razlikuje od postopka javnega razpisa:
– ni ocenjevanja v ocenjevalnem centru,
– število uspešnih kandidatov ni vnaprej določeno.


Kmalu bodo uvedeni redni letni izbirni postopki za pogodbene uslužbence za omejeno število splošnih delovnih mest, denimo za tajnike, upravno-administrativno osebje, kadrovsko osebje, finančne vodje, revizorje, strokovnjake za računalništvo in telekomunikacije.
Večina delovnih mest je v Bruslju in Luxembourgu.

 

Potek izbirnega postopka

 

Dvostopenjski postopek se začne s testi razumevanja ali pregledom življenjepisa (glede na profil), ki mu sledi test posebnih sposobnosti:

  • za splošna delovna mesta najprej testi verbalnega in numeričnega razumevanja ter abstraktnega razmišljanja;
  • za strokovna delovna mesta se postopek začne s preverjanjem kvalifikacij (življenjepis);
  • kandidatove kompetence se preverjajo pisno, ustno ali z drugim praktičnim testom z določenega področja (denimo s prevodom besedila).

 

Imena uspešnih kandidatov se hranijo v podatkovni zbirki tri leta.

Na vrh