Language selector

Verzia s vysokým kontrastomNormálna veľkosť písmaZväčšiť veľkosť písma

Táto stránka je dostupná v 24 jazykoch

Pracovné zmluvy na dobu určitú (CAST)


Pracovné zmluvy na dobu určitú (CAST)

(Pozri tiež „dočasné pracovné zmluvy“)

 

Zmluvní zamestnanci sa najímajú zo skupiny uchádzačov (uvedených v databáze), ktorí boli vybraní na základe výberového konania zvyčajne organizovaného Európskym úradom pre výber pracovníkov.


Výberové konanie zmluvných zamestnancov (CAST) sa od verejného výberového konania líši tým, že:
– neprebieha fáza v hodnotiacom centre,
– počet úspešných kandidátov nie je vopred stanovený.


V blízkej budúcnosti sa majú zaviesť pravidelné každoročné výberové konania zmluvných zamestnancov na obmedzený počet všeobecných profilov, ako sú sekretári, administratívni zamestnanci, zamestnanci v oblasti ľudských zdrojov, finanční manažéri, audítori, špecialisti na IT a telekomunikáciu.
Pre väčšinu pozícií je miesto výkonu práce v Bruseli alebo Luxemburgu.

 

Prehľad výberového konania

 

Konanie prebieha v dvoch fázach. Prvou fázou je test uvažovania alebo výber na základe životopisu (v závislosti od profilu), druhou je, test schopností:

  • pri všeobecných profiloch prvú časť tvorí test verbálneho, matematického a abstraktného uvažovania;
  • pri špecializovaných profiloch sa najprv uskutoční výber podľa kvalifikácie (na základe životopisu);
  • test osobitných schopností môže byť písomný, ústny alebo iný praktický test v danom odbore (napríklad preklad textu).

 

V prípade úspešného absolvovania výberového konania sa vaše meno uvedie na obdobie troch rokov v databáze.

Na začiatok