Language selector

Contrast puternicCaractere de dimensiuni normaleCaractere mărite

Această pagină este disponibilă în 24 de limbi

Contracte pe perioadă determinată (CAST)


Contracte pe perioadă determinată (CAST) 

(a se vedea și secțiunea „Contracte temporare”)

 

Agenții contractuali sunt aleși de pe o listă de rezervă cu candidați (păstrată într-o bază de date), constituită în urma unei proceduri de selecție realizate de Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO).

Procedura de selecție poate include o analiză minuțioasă a CV-ului, teste de raționament și/sau teste de competențe, care pot fi scrise, orale sau practice, axate pe domeniul în cauză.

Procedurile de selecție organizate de EPSO se publică pe pagina „Job opportunities”.

Începutul paginii