Language selector

Wybierz wersję z dużym kontrastemUstaw normalny rozmiar czcionkiUstaw większą czcionkę

Strona jest dostępna w 24 językach

Umowy o pracę na czas określony (CAST)


Umowy o pracę na czas określony (CAST) 

(Zobacz też: „Umowy czasowe”)

 

Personel kontraktowy wybierany jest z bazy danych, w której w wyniku procedury selekcji − zwykle organizowanej przez Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) − zgromadzono dane wybranych kandydatów.

Procedura naboru może obejmować przegląd CV kandydatów, testy rozumienia lub kompetencji w formie pisemnej i ustnej oraz inne egzaminy praktyczne z danej dziedziny.

Ogłoszenia o procedurach naboru organizowanych przez EPSO są publikowane na stronie internetowej urzędu w części Ogłoszenia o naborze.

Początek strony