Language selector

Wybierz wersję z dużym kontrastemUstaw normalny rozmiar czcionkiUstaw większą czcionkę

Strona jest dostępna w 24 językach

Umowy o pracę na czas określony (CAST)


Umowy o pracę na czas określony (CAST)

(Zobacz też: „Umowy czasowe”)

 

Personel kontraktowy wybierany jest z bazy danych, w której w wyniku procedury selekcji − zwykle organizowanej przez Europejski Urząd Doboru Kadr − zgromadzono dane wybranych kandydatów.


Różnica między konkursem otwartym a procedurą naboru personelu kontraktowego (CAST) polega na tym, że:
- w procedurze naboru nie istnieje etap oceny zintegrowanej
- liczba kandydatów, którzy zostaną włączeni do bazy danych, nie jest z góry określona.


Wkrótce wprowadzone zostaną regularne, coroczne procedury naboru pracowników na stanowiska o charakterze ogólnym, tj. sekretarskie, administracyjne, w dziedzinie zasobów ludzkich, zarządzania finansami, audytu oraz specjalistów w dziedzinie IT i telekomunikacji.
Większość miejsc pracy znajduje się w Brukseli i w Luksemburgu.

 

Opis procedury naboru

 

Procedura składa się z dwóch etapów, z których pierwszy to testy zdolności rozumowania lub ocena życiorysu (w zależności od profilu), a drugi to test umiejętności:

  • w przypadku profilu ogólnego na pierwszy etap składają się testy rozumienia tekstu pisanego, operowania danymi liczbowymi oraz myślenia abstrakcyjnego
  • w przypadku profilu specjalistycznego procedura zaczyna się od selekcji w oparciu o kwalifikacje (ocena CV)
  • test umiejętności może mieć formę pisemną lub ustną, a także obejmować inne praktyczne zadania z danej dziedziny (np. przetłumaczenie tekstu).

 

Dane kandydatów, którzy pomyślnie przejdą przez proces selekcji, pozostają w bazie danych z reguły przez trzy lata.

Początek strony