Language selector

Izvēlēties tumšu fonuIzvēlēties rakstzīmju standartizmēruPalielināt rakstzīmju izmēru

Šī lappuse lasāma 24 valodās

Līgumi uz noteiktu laiku (CAST)


Līgumi uz noteiktu laiku (CAST)

(Sk. arī “Pagaidu darba līgumi”)

 

Līgumdarbiniekus pieņem, izraugoties pretendentus no datubāzes, atlasi parasti rīko Eiropas Personāla atlases birojs.


Līgumdarbinieku atlases procedūra (CAST) no atklāta konkursa atšķiras ar to, ka
- pretendentus nevērtē novērtēšanas centrā;
- veiksmīgo kandidātu skaits nav iepriekš noteikts.


Drīz regulāri notiks gadskārtējas atlases procedūras, kurās izraudzīsies ierobežotu līgumdarbinieku skaitu profesijās, kurās ir vajadzīgas vispārīgas zināšanas, piemēram, sekretāriem, administratīvajiem darbiniekiem, personāla nodaļas darbiniekiem, ekonomistiem, revidentiem, datorspeciālistiem un telekomunikāciju speciālistiem.
Lielākā daļa darbavietu atrodas Briselē un Luksemburgā.

 

Atlases procedūras pārskats

 

Procedūrai ir divas kārtas. Vispirms ir spriestspēju pārbaude vai CV atlase (atkarībā no piedāvātā amata), pēc tam — kompetences pārbaude:

  • vispārīgajam profilam — pretendentiem pirmajā kārtā pārbauda spējas loģiski analizēt tekstu, matemātiskās iemaņas un abstrakto domāšanu;
  • speciālistiem — atlases procedūra sākas ar diplomu atlasi (CV atlase);
  • kompetence var tikt pārbaudīta rakstiskā, mutiskā vai citā attiecīgo zināšanu pārbaudē (piemēram, teksta tulkošana).

 

Konkursu izturējušo personu vārdus parasti glabā datubāzē trīs gadus.

Lapas sākums