Language selector

Izvēlēties tumšu fonuIzvēlēties rakstzīmju standartizmēruPalielināt rakstzīmju izmēru

Šī lappuse lasāma 24 valodās

Līgumi uz noteiktu laiku (CAST)


Līgumi uz noteiktu laiku (CAST) 

(Skatiet arī sadaļu “Pagaidu darba līgumi”)

 

Līgumdarbiniekus pieņem, izraugoties pretendentus no datubāzes. Atlases procedūru parasti rīko Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO).

Minētās atlases procedūras sastāvdaļas var būt, piemēram, CV izskatīšana, teksta analīzes vai matemātisko iemaņu tests un/vai kompetences pārbaude, kas var izpausties kā rakstisks, mutisks vai praktisks pārbaudījums konkrētajā jomā.

EPSO rīkotās atlases procedūras tiek izziņotas šīs vietnes lapā “Job opportunities”.

Lapas sākums