Language selector

Roghnaigh leagan faoi ardchodarsnachtSocraigh gnáth-chlómhéidMéadaigh clómhéid

Tá fáil ar an leathanach seo i 24 teanga

Conarthaí ar théarma seasta (CAST)


Conarthaí ar théarma seasta (CAST)

(Féach freisin "Conarthaí sealadacha")

 

Déantar foireann chonarthach a earcú ó phainéal iarratasóirí (a choinnítear i mbunachar sonraí) tar éis nós imeachta roghnúcháin a eagraíonn an Oifig Eorpach um Roghnú Foirne go hiondúil.


Is í an difríocht idir comórtas oscailte agus nós imeachta roghnúcháin d'fhoireann ar conradh (CAST):
- ná bíonn céim an lárionaid measúnaithe ann
- ná réamhshainítear líon na n-iarrthóirí rathúla.


Nósanna imeachta roghnúcháin bliantúla rialta d'fhoireann ar conradh do líon teoranta próifílí ginearálaithe amhail rúnaithe, foireann riaracháin, foireann acmhainní daonna, bainisteoirí airgeadais, iniúchóirí, speisialtóirí TF agus teilchumarsáide, tabharfar isteach iad go luath.
Sa Bhruiséil agus i Lucsamburg atá formhór na bpost.

 

Forléargas ar an nós imeachta roghnúcháin

 

Tá nós imeachta dhá chéimneach ann ag tosú le trialacha réasúnaíochta nó póirseáil ar na CVanna (ag brath ar an bpróifíl) agus triail inniúlachta ina dhiaidh sin:

  • maidir le próifilí ginearálaithe is í an chéad chéim tabhairt faoi thrialacha réasúnaíochta briathartha, uimhríochta agus teibí.
  • maidir le próifilí speisialaithe cuirtear tús leis an nós imeachta le roghnúchán bunaithe ar cháilíochtaí (póirseáil CVanna)
  • an triail inniúlachta, sin triail scríofa, labhartha nó phraiticiúil eile sa réimse (mar shampla téacs a aistriú).

 

Má bhíonn rath ort, fanfaidh d'ainm sa bhunachar sonraí go ceann trí bliana go hiondúil.

Barr an leathanaigh