Language selector

Suure kontrastiga versioonTavapärane tähesuurusKiri suuremaks

Käesolev lehekülg on kättesaadav 24 keeles

Tähtajalised töölepingud (CAST)


Tähtajalised töölepingud (CAST) 

(Vt ka „Ajutised töölepingud”)

 

Lepingulised töötajad värvatakse taotlejatest koostatud reservist (andmebaasist) pärast valikumenetlust, mille korraldab tavaliselt Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO).

Valikumenetlus võib hõlmata järgmist: elulookirjelduste läbivaatamine, mõtlemisoskuse testid ja/või pädevustestid, suulised või muud praktilised testid asjaomases valdkonnas.

Valikumenetlused korraldab EPSO ning need avaldatakse leheküljel „Töövõimalused”.

Üles