Language selector

Suure kontrastiga versioonTavapärane tähesuurusKiri suuremaks

Käesolev lehekülg on kättesaadav 24 keeles

Tähtajalised töölepingud (CAST)


Tähtajalised töölepingud (CAST)

(Vt ka „Ajutised töölepingud”)

 

Lepingulised töötajad värvatakse taotlejatest koostatud reservist (andmebaasist) pärast valikumenetlust, mille korraldab tavaliselt Euroopa Personalivaliku Amet.


Erinevus avatud konkursi ja lepinguliste töötajate (CAST) valikumenetluse vahel seisneb järgmises:
- puudub hindamiskeskuse etapp
- edukate kandidaatide arv ei ole kindlaks määratud.


Peagi hakatakse korraldama korrapäraseid iga-aastaseid lepinguliste töötajate valikumenetlusi üldist laadi ametikohtadele nagu sekretärid, haldustöötajad, personalitöötajad, finantsjuhid, audiitorid, IT ja telekommunikatsiooni spetsialistid.
Enamus töökohtadest on Brüsselis ja Luxembourgis.

 

Valikumenetluse ülevaade

 

See on kaheastmeline menetlus, mis algab võimekuse testidest ja CV läbivaatamisest (sõltuvalt ametikohast), millele järgneb pädevuse test:

  • üldisemate ametikohtade puhul koosneb esimene etapp verbaalse, matemaatilise ja abstraktse loogika testidest;
  • erialaoskust vajavate ametkohtade puhul algab menetlus kvalifikatsioonil põhineva valikuga (CV läbivaatamine);
  • pädevuse test võib olla kirjalik, suuline või mõni muu praktiline test asjaomases valdkonnas (näiteks teksti tõlkimine).

 

Kui osutute valituks, jääb teie nimi üldiselt andmebaasi kolmeks aastaks.

Üles