Language selector

Vælg udgave med høj kontrastVis siden med normal skriftstørrelseForstør skriftstørrelsen

Siden findes på 24 sprog

Tidsbegrænsede kontrakter (CAST)


Tidsbegrænsede kontrakter (CAST)

(Se også "Midlertidige kontrakter")

 

Kontraktansat personale udvælges fra en pulje af ansøgere (i en database), som har gennemgået en udvælgelsesprocedure, der normalt arrangeres af Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor.


Forskellen mellem en åben udvælgelsesprøve og en udvælgelsesprøve for kontraktansatte (CAST) er, at:
- der ikke er nogen bedømmelsesfase
- antallet af egnede ansøgere ikke er fastsat på forhånd.


Der vil snart blive indført årlige regelmæssige udvælgelsesprøver for kontraktansatte inden for en række generalistprofiler såsom sekretærer, administrativt personale, personaleressourcer, finansielle forvaltere, revisorer og it- og telekommunikationsspecialister.
Størstedelen af stillingerne er placeret i Bruxelles og Luxembourg.

 

Oversigt over udvælgelsesproceduren

 

Proceduren foregår i to faser, der indledes med ræsonnementsprøver eller en gennemgang af CV'er (afhængig af profilen) efterfulgt af en kompetenceprøve:

  • for generalister består første del af en test af verbal, numerisk og abstrakt tænkning
  • for specialister indledes proceduren med en udvælgelse baseret på kvalifikationer (gennemgang af CV'er)
  • kompetenceprøven kan være en skriftlig, mundtlig eller anden praktisk prøve inden for det specifikke område (f.eks. oversættelse af en tekst).

 

Hvis du består prøverne, vil dit navn normalt findes i databasen i tre år.

Sidens top