Language selector

Choose high-contrast versionSet page to normal font sizeIncrease font size

Tyto stránky jsou k dispozici ve 24 jazycích

Smlouvy na dobu určitou (CAST)


Smlouvy na dobu určitou (CAST) 

(viz také „dočasné smlouvy“)

 

Smluvní zaměstnanci se nabírají z databáze uchazečů, kteří do ní byli zařazeni na základě výběrových řízení, jež obvykle pořádá Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO).

Součástí takového výběrového řízení může být prověrka kvalifikace na základě životopisu, testy uvažování a/nebo praktická zkouška z příslušného oboru, která může mít písemnou, ústní, ale i jinou formu.

Která výběrová řízení úřad EPSO vypisuje, je možné zjistit na stránce „Pracovní příležitosti“.

Začátek stránky