Language selector

Choose high-contrast versionSet page to normal font sizeIncrease font size

Tyto stránky jsou k dispozici ve 24 jazycích

Smlouvy na dobu určitou (CAST)


Smlouvy na dobu určitou (CAST)

(Viz také „dočasné smlouvy“)

 

Smluvní zaměstnanci jsou vybírání z databáze uchazečů, kteří do ní byli zařazeni na základě výběrových řízení obvykle organizovaných Evropským úřadem pro výběr personálu.


Rozdíly mezi výběrovým řízením pro smluvní zaměstnance (CAST) a otevřeným výběrovým řízením jsou tyto:
– řízení na CAST neobsahuje kolo v hodnotícím centru a
– počet úspěšných uchazečů není předem stanoven.


V dohledné době budou zavedena každoroční výběrová řízení na pozice smluvních zaměstnanců pro omezený počet všeobecných pracovních profilů, jako jsou pracovníci sekretariátu, administrátoři, pracovníci z oblasti lidských zdrojů, finanční manažeři, auditoři a odborníci z oblasti IT a telekomunikace.
Většina pracovišť pro uvedené pozice se nachází v Bruselu a Lucemburku.

 

Přehled fází výběrového řízení

 

Výběrové řízení je dvoufázové. Jeho první částí je test abstraktního uvažování nebo pohovor na základě životopisu (v závislosti na typu pracovní pozice). Pak následuje praktická zkouška:

  • U všeobecných pracovních profilů je prvním krokem test verbálního, numerického a abstraktního uvažování.
  • U specializovaných profilů začíná postup výběrem na základě doložených kvalifikací uvedených v životopisu.
  • Praktická zkouška může mít písemnou, ústní, ale i jinou formu (může se například jednat o zkušební překlad).

 

Úspěšní kandidáti jsou zařazeni do databáze, kde jsou jejich jména k dispozici po dobu tří let.

Začátek stránky