Language selector

Версия на страницата с висок контрастНормален размер на шрифтаГолям размер на шрифта

Тази страница е достъпна на 24 езика

Срочни договори (CAST)


Срочни договори (CAST) 

(вижте също „Временни договори“)

 

Договорно наетите лица се назначават от списък с кандидати (намиращ се в база данни) след провеждането на процедура за подбор, обикновено организирана от Европейската служба за подбор на персонал (EPSO).

Процедурата за подбор може да включва преглеждане на автобиографиите, тестове за логическо мислене и/или тестове за компетентност, които могат да бъдат писмени, устни или други практически тестове в съответната област.

Процедурите за подбор, организирани от EPSO, се публикуват на страницата Възможности за работа.

Начало на страницата