Language selector

Версия на страницата с висок контрастНормален размер на шрифтаГолям размер на шрифта

Тази страница е достъпна на 24 езика

Срочни договори (CAST)


Срочни договори (CAST)

(вижте още Временни договори)

 

Договорно наетите лица се назначават от списък с кандидати (намиращ се в база данни) след провеждането на процедура по подбор, обикновено организирана от Европейската служба за подбор на персонал.


Разликата между открит конкурс и процедура за подбор на договорно наети лица (CAST) е, че:
– няма етап в център за оценяване
– броят на успешните кандидати не е предварително определен.


Скоро ще бъдат въведени редовни годишни процедури за подбор на договорно наети лица за ограничен брой общи профили като секретари, административен персонал, персонал в областта на човешките ресурси, финансови мениджъри, одитори, специалисти в областта на информационните технологии и телекомуникациите.
Повечето позиции са в Брюксел и Люксембург.

 

Преглед на процедурата за подбор

 

Процедурата се състои от два етапа - тестове за езиково, математическо или логическо разбиране или подбор по автобиографии (в зависимост от профила) и тест за компетенции:

  • за общите профили първият етап се състои от тестове за словесно-логическо, математическо-логическо и абстрактно мислене
  • за специализираните профили процедурата започва с подбор, основан на квалификациите (подбор по автобиографии)
  • тестът за компетенции може да бъде писмен, устен или друг практически тест в дадената област (например превод на текст).

 

По принцип, ако издържите успешно тестовете, името ви остава в базата данни за три години.

Начало на страницата