Language selector

Izberi različico z močnim kontrastomNastavi na običajno velikost pisavePovečaj velikost pisave

Stran je na voljo v 24 jezikih

Enake možnosti


 

EU kot delodajalka spoštuje načelo o prepovedi diskriminacije, denimo na podlagi spola, rase, barve kože, etničnega ali socialnega porekla, genetskih značilnosti, jezika, vere, političnega ali drugega prepričanja, pripadnosti narodnostni manjšini, premoženja, rojstva, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti.


Vsi kandidati v izbirnem postopku bodo imeli enake možnosti, da pokažejo svoje sposobnosti. Glej tudi Kandidati s posebnimi potrebami.

Na vrh

Kandidati s posebnimi potrebami

V izbirnem postopku bomo upoštevali posebne potrebe kandidatov – denimo s prilagojenim ocenjevalnim postopkom in testnim okoljem oziroma daljšim trajanjem preskusa in/ali večjimi ocenjevalnimi polami in ustreznimi tehničnimi pripomočki.

Pomoč pri prijaviobrnite se na nas,  če v spletnem postopku prijave potrebujete pomoč.

Računalniško podprti testi – se izvajajo v centrih, ki jih upravlja naš pogodbeni izvajalec Prometric. Ti centri so dostopni za invalide, imajo klančino in ustrezno velika vrata, dvigala in stranišča. Res pa je, da imajo testni računalniki posebno varnostno nastavitev za preverjanje znanja in jih zato ni mogoče vedno prilagoditi. V takem primeru omogočimo preverjanje z ustreznimi posebnimi prilagoditvami.

Obvestite nas
O morebitnih posebnih zahtevah nas obvestite čim prej – če je mogoče, že na prijavnici ali takoj ko se težava pojavi. Preberite tudi Navodila za javne natečaje. Za več informacij se lahko vedno obrnete na nas.

Pred vašim terminom v ocenjevalnem centru se bomo z vami posvetovali glede vaših posebnih potreb in takrat boste lahko še kaj vprašali ali nam kaj predlagali.

Na vrh