Language selector

Verzia s vysokým kontrastomNormálna veľkosť písmaZväčšiť veľkosť písma

Táto stránka je dostupná v 24 jazykoch

Rovnaké príležitosti


 

Európska únia ako zamestnávateľ nepripúšťa žiadnu formu diskriminácie, ako je napríklad diskriminácia na základe pohlavia, rasy, farby pleti, etnického alebo sociálneho pôvodu, genetických vlastností, jazyka, náboženstva alebo viery, politického alebo iného zmýšľania, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, narodenia, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie.


Všetci uchádzači vo výberových konaniach dostanú rovnakú šancu preukázať svoje schopnosti. Pozri takisto časť Osobitné potreby.

Na začiatok

Osobitné potreby

Budeme sa snažiť v najväčšej možnej miere vyhovieť vašim osobitným potrebám v súvislosti s účasťou na výberovom konaní (napríklad osobitne prispôsobíme postup hodnotenia alebo skúšobné prostredie, poskytneme čas navyše a/alebo papier veľkého formátu, prípadne iné vhodné technické pomôcky).

Prihlásenie sakontaktujte nás, ak potrebujete pomôcť s online prihláškou.

Počítačové testy prebiehajú v centrách, ktoré spravuje náš zmluvný partner Prometric. Skúšobné centrá sú navrhnuté tak, aby boli ľahko prístupné pre všetkých (sú vybavené plošinou pre bezbariérový prístup, širokými dverami, výťahmi a toaletami s prístupom pre invalidný vozík). Počítače pre testy sú však špeciálne navrhnuté tak, aby sa zabezpečilo bezpečné skúšobné prostredie a nie vždy sa dajú prispôsobiť. V takom prípade ponúkame možnosť uskutočniť test s vhodnými osobitnými úpravami.

Informujte nás vopred
Nezabudnite nás čo najskôr informovať o akejkoľvek osobitnej požiadavke, podľa možnosti už v prvej prihláške do výberového konania alebo bezodkladne po jej vzniku. Takisto si prečítajtepríručku pre verejné výberové konania. Okrem toho nás môžete kedykoľvek kontaktovať so žiadosťou o ďalšie informácie.

Navrhnuté riešenie s vami prediskutujeme ešte pred samotným termínom testu, aby ste mali čas na ďalšie otázky, prípadne návrhy.

Na začiatok