Language selector

Contrast puternicCaractere de dimensiuni normaleCaractere mărite

Această pagină este disponibilă în 24 de limbi

Egalitate de şanse


 

În calitate de angajator, UE nu discriminează candidaţii pe niciun criteriu (sex, rasă, culoare, origine etnică sau socială, trăsături genetice, limbă, religie sau convingeri, opinii politice sau de alt tip, apartenenţă la o minoritate naţională, avere, naştere, handicap, vârstă, orientare sexuală etc.).


Toţi candidaţii vor beneficia de şanse egale pentru a-şi demonstra capacităţile. Mai multe detalii puteţi găsi în secţiunea „Nevoi speciale”.

Începutul paginii

Nevoi speciale

Ne vom strădui să răspundem oricăror nevoi speciale în timpul procedurilor de selecţie. De exemplu, putem adapta procedura de evaluare sau mediul de testare, vă putem oferi timp suplimentar, pagini în format mai mare sau mijloace tehnice ajutătoare.

Depunerea candidaturilor - contactaţi-ne  dacă aveţi nevoie de ajutor pe parcursul procedurii de înscriere.

Testele de admitere pe calculator se desfăşoară în centre gestionate de firma Prometric, cu care avem contract. Aceste centre au fost concepute astfel încât să fie uşor accesibile (dispun de rampe de acces, intrări largi, ascensoare şi toalete cu acces pentru persoanele aflate în scaune cu rotile). În acelaşi timp, calculatoarele au fost special configurate pentru a asigura un mediu de testare sigur. Prin urmare, nu este întotdeauna posibil să le ajustăm. În astfel de situaţii, vă vom oferi, în general, posibilitatea de a susţine testul în condiţii speciale.

Furnizaţi-ne informaţiile necesare!
Vă rugăm să ne informaţi cu privire la nevoile dumneavoastră speciale cât mai repede posibil - în formularul de candidatură pe care îl completaţi pentru a vă înscrie la concurs sau din momentul în care apare o problemă. De asemenea, vă invităm să citiţiGhidul aplicabil concursurilor generale. Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare, contactaţi-ne.

Vă vom propune o soluţie înainte de data susţinerii testului, astfel încât să aveţi timp pentru a solicita detalii şi pentru a ne trimite sugestii.

Începutul paginii