Language selector

Wybierz wersję z dużym kontrastemUstaw normalny rozmiar czcionkiUstaw większą czcionkę

Strona jest dostępna w 24 językach

Polityka równych szans


 

Jako pracodawca UE kieruje się zasadą zakazu wszelkiej dyskryminacji w szczególności ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.


Wszyscy kandydaci zgłaszający się do procedury naboru będą mieli takie same szanse na wykazanie się swoimi umiejętnościami. Zobacz też: „Szczególne potrzeby”.

Początek strony

Szczególne potrzeby

Dokładamy wszelkich starań, aby wyjść naprzeciw wszelkim szczególnym potrzebom kandydatów biorących udział w procesie selekcji – możliwe jest np. dostosowanie procedury oceny lub otoczenia, w którym odbywają się testy, przedłużenie czasu trwania testu i/lub zapewnienie arkuszy o większym formacie bądź odpowiednich pomocy technicznych.

Zgłoszenie – prosimy o kontakt, jeśli potrzebujesz pomocy ze zgłoszeniem online.

Testy przeprowadzane komputerowo – odbywają się w ośrodkach, którymi zarządza nasz podwykonawca, firma Prometric. Centra te są projektowane w sposób umożliwiający dostęp wszystkim użytkownikom (powinny być wyposażone w podjazdy, szerokie drzwi oraz windy i toalety przystosowane do wózków inwalidzkich). Jednak komputery wykorzystywane do testów są zaprojektowane w sposób zapewniający poufność egzaminu, dlatego nie zawsze możliwe jest dostosowanie ich do Państwa potrzeb. W tym przypadku oferujemy możliwość wprowadzenia specjalnych dostosowań.

Jak nas poinformować
Proszę poinformować nas o swoich szczególnych potrzebach jak najwcześniej − o ile to możliwe już w formularzu zgłoszenia lub w momencie pojawienia się problemu. Proszę również zapoznać się z przewodnikiem dotyczącym konkursów otwartych. Prosimy o kontakt, jeśli potrzebne będą dodatkowe informacje.

Skontaktujemy się z Państwem przed dniem egzaminu, aby sprawdzić, czy dostępne rozwiązanie jest zadowalające, aby mieli Państwo okazję uzyskać więcej informacji lub podzielić się z nami dalszymi sugestiami.

Początek strony