Language selector

Izvēlēties tumšu fonuIzvēlēties rakstzīmju standartizmēruPalielināt rakstzīmju izmēru

Šī lappuse lasāma 24 valodās

Iespēju vienlīdzība


 

ES kā darba devējs nepieļauj nekāda veida diskrimināciju, ne dzimuma, rases, ādas krāsas, etniskās un sociālās izcelšanās, ģenētisko īpašību, valodas, ticības vai pārliecības, ne politisko vai citu uzskatu, piederības mazākumtautībai, īpašuma, izcelsmes, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas dēļ.


Visiem pretendentiem, kas piedalās personāla atlases procedūrās, būs vienādas iespējas apliecināt savas spējas.  Sk. arī “Īpašas vajadzības”.

Lapas sākums

Īpašas vajadzības

Mēs darīsim visu, lai pielāgotos jūsu varbūtējām īpašām vajadzībām, kad piedalāties mūsu atlases procedūrās. Mēs varam īpaši pielāgot novērtēšanas procedūru vai to, kā notiek pārbaudījumi, atvēlēt papildu laiku un nodrošināt liela izmēra rakstu darbu lapas un piemērotus tehniskus palīglīdzekļus.

Pieteikšanās. Lūdzam sazināties ar mumsja jums vajadzīga palīdzība, piesakoties konkursam internetā.

Pārbaudījumi ar datoru norisinās centros, kuri ir mūsu līgumslēdzēja “Prometric” pārziņā. Šie eksaminācijas centri ir viegli pieejami (tajos ir uzbrauktuves, platas durvis, lifti un tualetes, kurās var iebraukt ar ratiņkrēslu). Tomēr datoriem, ko izmanto pārbaudījumiem, ir īpaši drošības iestatījumi, un tos ne vienmēr ir iespējams mainīt. Tādā gadījumā piedāvājam iespēju kārtot pārbaudījumus ar īpašiem pielāgojumiem.

Informējiet mūs laicīgi
Ja jums ir īpašas vajadzības, pēc iespējas ātrāk to paziņojiet mums. Vislabāk to norādīt, aizpildot pieteikuma veidlapu, bet var arī paziņot uzreiz, kad radusies problēma. Izlasiet arī “Atklāto konkursu rokasgrāmatu”. Ja jums ir vēl kādi jautājumi, vienmēr varat vērsties pie mums.

Pirms pārbaudījuma dienas mēs jums paziņosim piedāvāto risinājumu, lai jūs paspētu lūgt papildu informāciju vai ieteikt vēl citus pielāgojumus.

Lapas sākums