Language selector

Didelio kontrasto vaizdasStandartinio dydžio šriftasDidinti šriftą

Informacija pateikiama 24 kalbomis

Lygios galimybės


 

Europos Sąjunga, kaip darbdavė, laikosi principo nediskriminuoti dėl lyties, rasės, odos spalvos, etninės ar socialinės kilmės, genetinių savybių, kalbos, religijos ar tikėjimo, politinių ar kitų įsitikinimų, priklausymo tautinei mažumai, turtinės padėties, gimimo, negalios, amžiaus ar lytinės orientacijos.


Per atrankos procedūras visiems kandidatams bus suteiktos vienodos galimybės parodyti savo gebėjimus. Taip pat žr. „Specialiuosius poreikius“.

Į puslapio pradžią

Specialieji poreikiai

Stengiamės patenkinti bet kokius specialiuosius poreikius, kurių gali turėti mūsų atrankos procedūrose dalyvaujantys asmenys, pvz., specialiai prideriname vertinimo procedūrą arba pritaikome testavimo aplinką, skiriame papildomo laiko ir (arba) aprūpiname didelio formato lapais arba suteikiame atitinkamą techninę pagalbą.

Paraiškos teikimas. Kreipkitės į mus, jei jums reikia pagalbos pildant internetinę paraiškos formą.

Kompiuteriu atliekami testai laikomi mūsų „Prometric“ testavimo centro valdomuose centruose. Testavimo centrai pritaikyti įvairiems poreikiams (juose turėtų būti įrengtos nuovažos, plačios durų angos, liftai ir tualetai pritaikyti asmenims, besinaudojantiems neįgaliųjų vežimėliais). Tačiau kompiuteriai, kuriais atliekami testai, yra specialiai parengti taip, kad būtų užtikrinta saugi testavimo aplinka, todėl gali nepavykti jų pritaikyti. Tokiu atveju suteikiame galimybę atlikti testą naudojant konkrečiu atveju tinkamas priemones.

Informuokite mus
Apie visus savo specialiuosius poreikius praneškite mums kuo anksčiau. Jei įmanoma, informuokite mus apie tai, kai teikiate pirminį prašymą, arba iš karto, kai tokių poreikių atsiranda. SkaitykiteViešų konkursų vadovą. Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į mus.

Dėl savo sprendimo pasitarsime su jumis likus pakankamai laiko iki testo, kad spėtumėte paprašyti daugiau informacijos arba pateikti kitų pasiūlymų.

Į puslapio pradžią