Language selector

Roghnaigh leagan faoi ardchodarsnachtSocraigh gnáth-chlómhéidMéadaigh clómhéid

Tá fáil ar an leathanach seo i 24 teanga

Comhdheiseanna


 

Ina cháil mar fhostóir, ní dhéanann an AE aon idirdhealú atá bunaithe ar aon fhoras amhail gnéas, cine, dath, bunús eitneach nó sóisialta, airíonna géiniteacha, teanga, reiligiún nó creideamh, tuairim pholaitiúil nó aon tuairim eile, ballraíocht i mionlach náisiúnta, maoin, breith, míchumas, aois nó claonadh gnéasach.


Tabharfar comhdheis do gach iarratasóir a ghlacann páirt i nós imeachta roghnúcháin a chumais nó a cumais a léiriú. Féach freisin Riachtanais speisialta.

Barr an leathanaigh

Riachtanais speisialta

Le linn duit páirt a ghlacadh inár nósanna imeachta roghnúcháin, déanfaimid ár ndícheall freastal ar aon riachtanais speisialta a bheadh agat – mar shampla nós imeachta measúnaithe nó timpeallacht tástála a bheadh oiriúnaithe go speisialta, nó breis ama agus/nó páipéir mhórfhormáide nó áiseanna teicniúla cuí.

An tIarratas - déan teagmháil linn má theastaíonn cabhair uait leis an nós imeachta iarratais ar líne.

Trialacha iontrála ar ríomhaire – is in ionaid atá faoi bhainistiú ár gconraitheora, Prometric, a bhíonn na trialacha sin ar siúl. Dearadh na hionaid tástála sin chun sorochtana (ba chóir go mbeadh rampaí, frámaí dorais leathana, ardaitheoirí agus leithris atá inrochtana ag cathaoireacha rothaí iontu). Tá na ríomhairí do na trialacha socraithe go speisialta chun timpeallacht shlán tástála a chinntiú, ámh, agus ní i gcónaí is féidir iad a choigeartú. Nuair a tharlaíonn sé sin, tugaimid deis duit na trialacha a dhéanamh faoi oiriúnuithe speisialta cuí.

Cuir scéala chugainn
Má tá aon riachtanais speisialta agat cuir scéala chugainn a luaithe is féidir – sa chéad fhoirm iarratais, más féidir, nó a luaithe a thagann an fhadhb chun cinn. Léigh na Treoracha do Chomórtais Oscailte. Déan teagmháil linn má theastaíonn aon eolas eile uait.

Tiocfaimid i dteagmháil leat faoi réiteach roimh dháta na trialach, le go mbeidh am agat breis eolais a iarraidh nó moltaí eile a dhéanamh.

Barr an leathanaigh