Language selector

Suurikontrastinen versioPalauta normaali tekstikokoSuurenna tekstikokoa

Tämä sivu on saatavilla 24 kielellä

Yhtäläiset mahdollisuudet


 

Työnantajana EU on sitoutunut syrjimättömyyteen. Hakijaa ei saa syrjiä sukupuolen, rodun, ihonvärin, etnisen tai yhteiskunnallisen alkuperän, geneettisten ominaisuuksien, kielen, uskonnon tai vakaumuksen, poliittisten tai muiden mielipiteiden, kansalliseen vähemmistöön kuulumisen, varallisuuden, syntyperän, vammaisuuden, iän tai sukupuolisen suuntautumisen perusteella.


Kaikki valintamenettelyyn osallistuvat saavat yhtäläisen mahdollisuuden osoittaa kykynsä.  Lisätietoa osiossa "Erityistarpeet".

Sivun alkuun

Erityistarpeet

EPSO tekee parhaansa, jotta hakijoiden mahdolliset erityistarpeet voidaan ottaa huomioon – esimerkiksi arviointimenettelyä tai koeolosuhteita voidaan mukauttaa, vastausaikaa voidaan pidentää, koepaperit voivat olla suurempikokoisia tai käytössä voi olla muita tarpeellisia teknisiä apuvälineitä.

Hakemusota yhteyttä EPSOon, jos tarvitset apua online-hakumenettelyssä.

Tietokoneella tehtävät kokeet suoritetaan EPSOn sopimuskumppanin Prometricin hallinnoimissa keskuksissa. Keskukset on suunniteltu esteettömiksi (esimerkiksi pyörätuolilla liikkuminen on mahdollista, sillä rakennuksessa on luiskat, leveät ovet, hissit ja inva-wc:t). Kokeissa käytettävissä tietokoneissa on kuitenkin erityisasetuksia, joilla verkkoympäristö suojataan, eikä niitä ole aina mahdollista mukauttaa erityistarpeisiin. Tällaisissa tapauksissa sinulla on mahdollisuus suorittaa kokeet tarvittavin erityismukautuksin.

Ilmoita tarpeistasi
Jos sinulla on erityistarpeita, ilmoita niistä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa – jo ensimmäisessä hakulomakkeessa tai heti ongelmien ilmetessä. Tutustu myös avoimia kilpailuja koskevaan oppaaseen. Ota yhteyttä EPSOon, jos tarvitset lisätietoja.

Ilmoitamme jo ennen koepäivää, millaisia erityisjärjestelyjä voimme tarjota, jotta sinulla on aikaa pyytää lisätietoja tai ehdottaa muutoksia.

Sivun alkuun