Language selector

Suure kontrastiga versioonTavapärane tähesuurusKiri suuremaks

Käesolev lehekülg on kättesaadav 24 keeles

Võrdsed võimalused


 

Tööandjana väldib EL igat liiki diskrimineerimist, nagu diskrimineerimine soo, rassi, nahavärvuse, etnilise või sotsiaalse päritolu, geneetiliste omaduste, keele, usutunnistuse või veendumuste, poliitiliste või muude arvamuste, rahvusvähemusse kuulumise, varalise seisundi, sünnipära, puude, vanuse või seksuaalse sättumuse alusel.


Kõigil konkursil osalejatel on võrdsed võimalused näidata oma võimeid. Vaadake ka erivajaduste rubriiki.

Üles

Erivajadused

Teeme oma parima, et võtta arvesse teie võimalikke mis tahes erivajadusi meie konkursil osalemisel. Näiteks tagame spetsiaalselt kohandatud hindamismenetluse või testide läbiviimise keskkonna või lisaaja ja/või suuremad paberilehed või asjakohased tehnilised abivahendid.

Avalduse esitamine - palun võtke meiega ühendust, kui vajate meie abi elektroonilise avalduse esitamise menetluse raames.

Arvutipõhised testid viiakse läbi meie lepingulise partneri (Prometric) keskustes. Need testimiskeskused on kujundatud nii, et nad oleksid juurdepääsetavad (seal peaksid olema kaldteed, laiad ukseavad, liftid ja tualettruumid, kuhu on võimalik siseneda ratastooliga). Arvutid on siiski seadistatud turvalise testimiskeskkonna tagamiseks ning nende kohandamine erivajadustele ei ole alati võimalik. Sellisel juhul pakume teile võimalust teha test asjakohaste erikohandustega.

Andke meile teada
oma mis tahes erivajadusest võimalikult varakult – võimalusel juba esmase avalduse täitmisel või koheselt probleemi tekkimisel. Lugege palun ka avalike konkursside juhendit. Võite alati võtta meiega ühendust täiendava teabe saamiseks.

Arutame lahenduse teiega enne testi toimumist läbi, et teil oleks aega veel küsimusi või ettepanekuid esitada.

Üles