Language selector

Choose high-contrast versionSet page to normal font sizeIncrease font size

Tyto stránky jsou k dispozici ve 24 jazycích

Rovné příležitosti


 

Evropská unie jako zaměstnavatel nepřipouští jakoukoli diskriminaci na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, etnického nebo sociálního původu, genetických rysů, jazyka, náboženského vyznání nebo víry, politického nebo jakéhokoli jiného názoru, příslušnosti k národnostní menšině, majetkových poměrů, původu, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace.


Všichni uchazeči přihlášení do výběrového řízení budou mít stejnou příležitost prokázat své schopnosti. Viz odstavec Specifické potřeby.

Začátek stránky

Specifické potřeby

Při výběrovém řízení se maximálně vynasnažíme vyjít vstříc vašim specifickým potřebám. Jsme například schopni přizpůsobit postup hodnocení nebo upravit prostředí, v němž se test koná, případně prodloužit časový limit, poskytnout vám zadání testů ve větším formátu nebo zajistit technické pomůcky.

Přihláška – pokud potřebujete pomoci s podáním online přihlášky, obraťte se na nás.

Testy na počítačích probíhají v centrech, která spravuje náš dodavatel, společnost Prometric. Zkušební centra jsou vybavena příjezdovými rampami, širokými dveřmi a výtahy a toaletami přizpůsobenými pro vozíčkáře. Počítače jsou však z důvodu zabezpečení testovacího prostředí speciálně upraveny, a proto není vždy možné je přizpůsobit. V takovém případě vám nabídneme možnost vyplnit testy se zvláštními úpravami.

Nebojte se ozvat
Své specifické požadavky nám oznamte co nejdříve – pokud možno již ve formuláři přihlášky nebo jakmile se objeví problém. Přečtěte si také příručku pro otevřená výběrová řízení. Pokud potřebujete další informace, neváhejte a obraťte se na nás.

Před konáním testu vám oznámíme námi navrhované řešení, takže budeme mít dostatek času probrat společně podrobnosti nebo zvážit jiné možnosti.

Začátek stránky