Language selector

Версия на страницата с висок контрастНормален размер на шрифтаГолям размер на шрифта

Тази страница е достъпна на 24 езика

Равни възможности


 

Като работодател ЕС не прилага дискриминация на каквото и да е основание – било то пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, религия или вярвания, политически или други мнения, принадлежност към национално малцинство, имотно състояние, рождение, увреждане, възраст или сексуална ориентация.


Всички кандидати по процедурите на подбор ще имат еднакви възможности да покажат уменията си. Вижте също „Специални нужди“.

Начало на страницата

Специални нужди

Ще направим всичко по силите си, за да отговорим на всякакви ваши специални нужди при участието ви в нашите процедури за подбор – например специално адаптирана процедура за оценяване или изпитна среда или пък допълнително време и/или материали с голям размер на шрифта или подходящи технически средства.

Кандидатстване - моля, свържете се с нас , ако ви е нужна помощ във връзка с процедурата за онлайн кандидатстване.

Компютърни тестове – те се провеждат в центрове на нашия изпълнител Prometric. Тези изпитни центрове са проектирани така, че да бъдат достъпни (например те трябва да разполагат с рампи, широки рамки на вратите, асансьори и тоалетни, достъпни за хора с инвалидни колички). Все пак имайте предвид, че компютрите за изпитите са специално конфигурирани, за да се гарантира сигурна изпитна среда, и невинаги е възможно те да бъдат адаптирани към вашите нужди. В такъв случай обикновено ви предоставяме възможност да държите изпита при подходящи за вашия случай условия.

Уведомете ни
Моля, уведомете ни възможно най-рано за каквито и да е специални нужди – ако е възможно още при попълването на формуляра за кандидатстване или веднага, щом възникне проблем. Моля, прочетете също Наръчника относно конкурсите на общо основание. Винаги можете да се свържете с нас за повече информация.

Ние ще се консултираме с вас относно решението, което ви предлагаме, преди датата на теста, така че да имате време да поискате повече информация или да направите допълнителни предложения.

Начало на страницата