Language selector

Hög kontrastNormal textstorlekStörre textstorlek

Den här sidan finns på 24 språk

Vem kan söka?


 

För att få delta i ett uttagningsprov eller ett urvalsförfarande måste du

  • vara medborgare i ett EU-land
  • ha fullständiga medborgerliga rättigheter
  • ha fullgjort eventuell värnplikt
  • ha mycket goda kunskaper i ett av EU:s officiella språk och tillfredsställande kunskaper i ytterligare ett – ett av dessa språk måste vara engelska, franska eller tyska
  • om du vill göra ett uttagningsprov för översättare eller tolkar, måste du ha perfekta kunskaper i ett officiellt EU-språk och mycket goda kunskaper i två andra – minst ett av språken måste vara engelska, franska eller tyska.

Du måste dessutom uppfylla de särskilda krav på utbildning och erfarenhet som anges i meddelandet om uttagningsprov eller i intresseanmälan. Läs mer i våra riktlinjer för arbetslivserfarenhetpdf och se exempel på godkända examinapdf.

Utbildningskraven beror på vilken typ av tjänst det gäller.

I allmänhet måste

  • assistenter (AST eller funktionsgrupp II och III) ha minst avslutad gymnasieutbildning
  • handläggare (AD eller funktionsgrupp IV) ha en högskoleexamen på minst kandidatnivå.

Ibland kan det också krävas yrkeserfarenhet.

Det finns ingen övre åldersgräns, men pensionsåldern är 65 år. Läs mer i tjänsteföreskrifterna för EU-personal.

Till början