Language selector

Izberi različico z močnim kontrastomNastavi na običajno velikost pisavePovečaj velikost pisave

Stran je na voljo v 24 jezikih

Sprejemni pogoji


 

Kandidati, ki želijo sodelovati na javnem natečaju ali v izbirnem postopku, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

  • imeti državljanstvo države članice Evropske unije;
  • uživati vse državljanske pravice;
  • izpolniti vse zakonske obveznosti glede služenja vojaškega roka;
  • imeti odlično znanje enega od uradnih jezikov EU in dobro znanje drugega jezika – vsaj eden od jezikov mora biti angleščina, francoščina ali nemščina;
  • v jezikovnih natečajih je treba imeti odlično znanje enega uradnega jezika EU in dobro znanje drugega in tretjega jezika – vsaj eden od teh jezikov mora biti angleščina, francoščina ali nemščina.

Kandidati morajo tudi izpolnjevati posebne pogoje v zvezi z izobrazbo in delovnimi izkušnjami, navedene v razpisu javnega natečaja ali razpisu za prijavo interesa. Več o delovnih izkušnjahpdf in vrstah kvalifikacijpdf.

Zahteve glede izobrazbe se razlikujejo glede na razpisano delovno mesto.

Na splošno:

  • se za delovna mesta strokovno-tehničnih uslužbencev (funkcionalni skupini II, III) zahteva (najmanj) z diplomo potrjena srednješolska izobrazba;
  • se za delovna mesta upravnih uslužbencev (funkcionalna skupina IV) zahteva najmanj z diplomo potrjeni zaključeni (triletni) univerzitetni študij

V nekaterih primerih so potrebne ustrezne delovne izkušnje.

Starostne omejitve ni, vendar velja za uradnike samodejna upokojitev pri dopolnjeni starosti 65 let. Več v kadrovskih predpisih za uradnike EU.

Na vrh