Language selector

Verzia s vysokým kontrastomNormálna veľkosť písmaZväčšiť veľkosť písma

Táto stránka je dostupná v 24 jazykoch

Kto sa môže prihlásiť


 

Aby ste sa mohli uchádzať o pracovnú pozíciu vo verejnom výberovom konaní, musíte:

  • byť občanom členského štátu EÚ,
  • byť v plnom rozsahu spôsobilý na výkon svojich práv občana EÚ,
  • mať splnené všetky povinnosti, ktoré vám vyplývajú z právnych predpisov v súvislosti s vojenskou službou;
  • mať výbornú znalosť jedného z úradných jazykov EÚ a uspokojivú znalosť ďalšieho úradného jazyka – pričom aspoň jeden z nich musí byť anglický, francúzsky alebo nemecký jazyk,
  • mať v prípade výberových konaní pre lingvistické pozície vynikajúcu znalosť jedného z úradných jazykov EÚ a výbornú znalosť druhého a tretieho jazyka – pričom aspoň jeden z nich musí byť anglický, francúzsky alebo nemecký jazyk.

Musíte takisto splniť všetky osobitné požiadavky týkajúce sa kvalifikácie a praxe, ktoré sú uvedené v príslušnom oznámení o výberovom konaní alebo vo výzve na vyjadrenie záujmu. Prečítajte si naše usmernenia o odbornej praxipdf a príklady druhov kvalifikácie, ktorú akceptujemepdf.

Minimálne požiadavky na vzdelanie sa líšia v závislosti od pozície.

Vo všeobecnosti:

  • pre všetky pozície, pre ktoré nie je potrebné vysokoškolské vzdelanie (asistenti/funkčné skupiny II, III), sa vyžaduje (aspoň) ukončené stredoškolské vzdelanie,
  • pre všetky pozície, pre ktoré je potrebné vysokoškolské vzdelanie (administrátori/funkčná skupina IV), sa vyžaduje aspoň ukončené vysokoškolské vzdelanie (v trvaní troch rokov).

V niektorých prípadoch sa môže požadovať príslušná prax.

Veková hranica nie je stanovená, ale úradníci automaticky odchádzajú do dôchodku po dosiahnutí veku 65 rokov. Viac informácií nájdete v služobnom poriadku zamestnancov EÚ.

Na začiatok