Language selector

Contrast puternicCaractere de dimensiuni normaleCaractere mărite

Această pagină este disponibilă în 24 de limbi

Eligibilitate


 

Pentru a participa la un concurs general sau la o procedură de selecţie, trebuie:

  • să fiţi cetăţean al unei ţări din UE
  • beneficiaţi de toate drepturile asociate statutului de cetăţean european
  • să vă fi îndeplinit toate obligaţiile care vă revin în temeiul legislaţiei privind serviciul militar
  • cunoaşteţi foarte bine una dintre limbile oficiale ale UE şi o a doua limbă la un nivel satisfăcător – cel puţin una dintre cele două trebuie să fie o limbă procedurală (engleză, franceză sau germană)
  • în cazul concursurilor pentru lingvişti, să cunoaşteţi la perfecţie una dintre limbile oficiale ale UE şi foarte bine o a doua şi o a treia limbă – cel puţin una dintre cele trei trebuie să fie o limbă procedurală (engleză, franceză sau germană).

În plus, trebuie să îndepliniţi condiţiile referitoare la experienţă şi calificări, menţionate în anunţul de concurs sau în cererea de exprimare a interesului. Consultaţi orientările noastre privind experienţa profesionalăpdf şi câteva exemple de calificări acceptatepdf.

Condiţiile minime privind nivelul studiilor diferă de la un post la altul.

În general:

  • pentru toate posturile de asistent/din grupele de funcţii II şi III trebuie să fi absolvit cel puţin ciclul secundar de învăţământ
  • pentru toate posturile de administrator/din grupa de funcţii IV trebuie să fi absolvit cursuri universitare cu durata de minim trei ani.

În unele cazuri, vi se poate cere să aveţi o anumită experienţă profesională.

Nu există cerinţe privind vârsta, însă trebuie să ţineţi cont că funcţionarii europeni se pensionează automat la 65 de ani. Pentru detalii, citiţi Statutul funcţionarilor UE.

Începutul paginii