Language selector

Wybierz wersję z dużym kontrastemUstaw normalny rozmiar czcionkiUstaw większą czcionkę

Strona jest dostępna w 24 językach

Warunki


 

Aby móc przystąpić do konkursu otwartego lub wziąć udział w procedurze naboru, należy:

  • być obywatelem państwa członkowskiego UE
  • posiadać pełnię praw obywatelskich jako obywatel UE
  • mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej zgodnie z przepisami prawa
  • posiadać biegłą znajomość jednego z języków urzędowych Unii Europejskiej oraz zadowalającą znajomość drugiego – jednym z tych języków musi być angielski, francuski lub niemiecki
  • w przypadku konkursów językowych kandydaci muszą znać jeden język urzędowy UE w stopniu doskonałym oraz drugi i trzeci język urzędowy w stopniu biegłym – jednym z tych języków musi być angielski, francuski lub niemiecki.

Należy również spełniać szczegółowe wymagania dotyczące kwalifikacji i doświadczenia zawodowego określone w odpowiednim ogłoszeniu o konkursie lub zaproszeniu do wyrażenia zainteresowania. Prosimy zapoznać się ze wskazówkami w zakresie doświadczenia zawodowegopdf oraz z przykładami rodzajów uznawanych kwalifikacjipdf.

Minimalny wymagany poziom wykształcenia zależy od stanowiska.

Informacje ogólne:

  • wszystkie stanowiska dla osób nieposiadających dyplomu ukończenia studiów wyższych (asystent/grupy funkcyjne II i III) wymagają (co najmniej) ukończenia edukacji na poziomie szkoły średniej
  • wszystkie stanowiska dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (administrator/grupa funkcyjna IV) wymagają (co najmniej) ukończenia edukacji na poziomie studiów wyższych (trzy lata). 

W niektórych przypadkach kandydaci muszą wykazać się doświadczeniem zawodowym w danej dziedzinie.

Nie ma ograniczeń wiekowych, jednak urzędnicy automatycznie przechodzą na emeryturę w wieku 65 lat. Więcej informacji na ten temat można zaleźć w regulaminie pracowniczym urzędników UE.

Początek strony