Language selector

Hoog contrastNormale tekstgrootteGrotere tekstgrootte

Deze pagina is beschikbaar in 24 talen

Criteria


 

U kunt meedoen aan een vergelijkend onderzoek of selectieprocedure als u:

  • de nationaliteit van een EU-land hebt
  • al uw burgerrechten als onderdaan van een EU-land hebt
  • hebt voldaan aan uw wettelijke verplichtingen inzake militaire dienst
  • een grondige kennis van een van de officiële EU-talen hebt en een voldoende kennis van een tweede (ten minste één van de twee talen moet Engels, Frans of Duits zijn)
  • voor vergelijkende onderzoeken voor vertalers moet u een perfecte kennis van een officiële EU-taal hebben en een grondige kennis van een tweede en een derde taal (ten minste één van de drie talen moet Engels, Frans of Duits zijn)

U moet ook voldoen aan de bijzondere voorwaarden in verband met kwalificaties en beroepservaring die worden bekendgemaakt bij de aankondiging van het vergelijkend onderzoek of de selectieprocedure. Bekijk onze regels voor de erkenning van beroepservaringpdf en voorbeelden van aanvaarde kwalificatiespdf.

De vereiste minimumopleiding hangt af van de functie.

In het algemeen moet u voor:

  • alle niet-universitaire functies (assistenten, functiegroepen I en II) (minstens) een diploma middelbaar onderwijs hebben
  • alle universitaire functies (administrateurs, functiegroep IV) een afgeronde universitaire opleiding van minstens drie jaar hebben

In sommige gevallen kan relevante werkervaring gevraagd worden.

Er is geen leeftijdsgrens, maar op hun 65ste gaan ambtenaren automatisch met pensioen. Meer informatie vindt u in het Statuut van de EU-ambtenaren.

Naar boven