Language selector

Izvēlēties tumšu fonuIzvēlēties rakstzīmju standartizmēruPalielināt rakstzīmju izmēru

Šī lappuse lasāma 24 valodās

Kas var piedalīties konkursos


Kas var piedalīties konkursos

 

Varat pieteikties atklātam konkursam vai atlases procedūrai,

  • ja esat kādas ES dalībvalsts pilsonis,
  • ja esat tiesīgs izmantot visas pilsoņa tiesības,
  • ja esat izpildījis piemērojamajos tiesību aktos noteiktās militārā dienesta prasības,
  • ja padziļināti pārvaldāt vienu ES oficiālo valodu, bet otras ES oficiālās valodas zināšanas ir apmierinošas, turklāt vismaz viena no tām ir angļu, franču vai vācu valoda,
  • varat pieteikties valodu speciālistu atlases procedūrām, ja pilnīgi pārzināt vienu ES oficiālo valodu, bet jūsu zināšanas vēl divās ES oficiālajās valodās ir padziļinātas, vismaz vienai no tām ir jābūt angļu, franču vai vācu valodai.

Jums ir jāizpilda arī visas specifiskās prasības, kas attiecībā uz kvalifikāciju un profesionālo pieredzi izvirzītas attiecīgajā konkursa paziņojumā vai aicinājumā izteikt interesi. Ielūkojieties mūsu pamatnostādnēs par darba pieredzipdf un akceptēto kvalifikācijas veidu piemērospdf.

Minimālās prasības attiecībā uz izglītību ir atkarīgas no tā, par kādu amatu ir runa.

Principā

  • visos asistentu līmeņa amatos (II, III funkciju grupa) ir vajadzīga (vismaz) vidējā izglītība,
  • visos administratoru līmeņa amatos (IV funkciju grupa) ir vajadzīga pabeigta augstākā izglītība (studijas augstskolā vismaz trīs gadus).

Dažos gadījumos var prasīt, lai kandidātiem būtu atbilstīga darba pieredze.

Vecuma ierobežojumu nav, tomēr ierēdņu pensionēšanās vecums ir 65 gadi. Lasiet vairāk ES ierēdņu civildienesta noteikumos.

Lapas sākums