Language selector

Didelio kontrasto vaizdasStandartinio dydžio šriftasDidinti šriftą

Informacija pateikiama 24 kalbomis

Dalyvavimo konkurse reikalavimai


 

Jei norite dalyvauti viešame konkurse arba atrankos procedūroje, turite:

  • turėti vienos iš ES šalių pilietybę;
  • turėti visas ES piliečio teises;
  • būti įvykdęs visas įstatymų nustatytas karo tarnybos prievoles;
  • labai gerai mokėti vieną iš oficialių ES kalbų ir pakankamai gerai mokėti dar vieną ES kalbą (bent viena iš jų turi būti anglų, prancūzų arba vokiečių);
  • jei norite dalyvauti kalbų konkursuose, turite puikiai mokėti vieną iš oficialių ES kalbų ir labai gerai mokėti dar dvi ES kalbas (bent viena iš jų turi būti anglų, prancūzų arba vokiečių).

Taip pat turite atitikti visus konkrečius su kvalifikacija ir profesine patirtimi susijusius reikalavimus, nustatytus atitinkamame pranešime apie konkursą arba kvietime teikti paraiškas. Peržiūrėkite profesinės patirties vertinimo gairespdf ir tinkamų kvalifikacijų tipų pavyzdžiuspdf.

Būtiniausi išsilavinimo reikalavimai skiriasi priklausomai nuo pareigybės.

Paprastai keliami tokie išsilavinimo reikalavimai:

  • visoms nediplomuotų specialistų pareigoms (asistentų lygmuo, II ir III pareigų grupės) užimti reikalaujama bent vidurinio išsilavinimo;
  • visoms diplomuotų specialistų pareigoms (administratorių lygmuo, IV pareigų grupė) užimti reikalaujama bent (trejų metų trukmės) universitetinio išsilavinimo.

Kai kuriais atvejais gali būti reikalaujama atitinkamos darbo patirties.

Amžiaus riba nenustatyta, tačiau sulaukę 65 metų pareigūnai automatiškai išeina į pensiją. Išsamesnės informacijos pateikiama ES pareigūnų tarnybos nuostatuose.

Į puslapio pradžią