Language selector

Suurikontrastinen versioPalauta normaali tekstikokoSuurenna tekstikokoa

Tämä sivu on saatavilla 24 kielellä

Kelpoisuusehdot


 

Hakijan, joka osallistuu avoimeen kilpailuun tai valintamenettelyyn, on täytettävä seuraavat ehdot:

  • hakija on jonkin EU-maan kansalainen
  • hakijalla on täydet EU-kansalaisen oikeudet
  • hakija on täyttänyt asevelvollisuuslainsäädännön mukaiset velvoitteensa
  • hakijalla on EU:n yhden virallisen kielen perusteellinen taito ja toisen kielen tyydyttävä taito – vähintään toisen näistä kielistä on oltava englanti, ranska tai saksa
  • kielialan ammattilaisten kilpailuissa hakijalta edellytetään EU:n yhden virallisen kielen täydellistä taitoa ja toisen ja kolmannen kielen perusteellista taitoa – vähintään yhden näistä kielistä on oltava englanti, ranska tai saksa.

Hakijan on täytettävä myös ammattipätevyyttä ja työkokemusta koskevat erityisvaatimukset, jotka määritellään kussakin kilpailuilmoituksessa tai kiinnostuksenilmaisupyynnössä erikseen. Katso työkokemusta koskevat ohjeetpdf ja esimerkkejä hyväksyttävistä tutkintotodistuksistapdf.

Koulutusta koskevat vähimmäisvaatimukset vaihtelevat työtehtävän mukaan.

Koulutusvaatimusten perusteella tehtävät voidaan jakaa kahteen ryhmään seuraavasti:

  • hallintoavustajatason tehtävät (AST) / tehtäväryhmät II ja III – edellytyksenä vähintään ylemmän perusasteen tai keskiasteen tutkinto
  • hallintovirkamiestason tehtävät (AD) / tehtäväryhmä IV – edellytyksenä korkeakoulututkinto (vähintään kolmen vuoden korkeakouluopinnot).

Joissakin tapauksissa hakijalta vaaditaan työkokemusta.

Hakijoille ei ole asetettu ikärajoja. Virkamiesten eläkeikä on 65 vuotta. Lisätietoja: EU-virkamiehiä koskevat henkilöstösäännöt

Sivun alkuun