Language selector

Suure kontrastiga versioonTavapärane tähesuurusKiri suuremaks

Käesolev lehekülg on kättesaadav 24 keeles

Osalemistingimused


 

Avalikul konkursil või valikumenetluses osalemiseks

  • peab kandidaat olema ELi liikmesriigi kodanik;
  • peavad kandidaadil olema kõik ELi kodanikuõigused;
  • peab kandidaat olema täitnud kõik sõjaväeteenistusega seotud seadusjärgsed kohustused;
  • peab kandidaat valdama ühte ELi ametlikku keelt väga heal tasemel ja oskama rahuldavalt mõnda teist ELi ametlikku keelt, kusjuures neist vähemalt üks peab olema inglise, prantsuse või saksa keel;
  • peab kandidaat keelealase konkursi puhul valdama vabalt ühte ELi ametlikku keelt ning omama põhjalikke teadmisi teisest ja kolmandast, kusjuures neist vähemalt üks peab olema inglise, prantsuse või saksa keel.

Lisaks peab kandidaat täitma konkreetses konkursiteates või osalemiskutses kirjeldatud kvalifikatsiooni ja töökogemusega seotud erinõuded. Vaadake tööalase kogemusega seotud juhiseidpdf ja näiteid sobivatest kvalifikatsioonidestpdf.

Haridusega seotud miinimumnõuded sõltuvad ametikohast.

Üldiselt:

  • kõigi kõrgharidust mitte-eeldavate ametikohtade (assistendid / II ja III tegevusüksus) puhul on nõutav (vähemalt) keskharidus;
  • kõigi kõrgharidust eeldavate ametikohtade (administraatorid / IV tegevusüksus) puhul on nõutav vähemalt ülikooliharidus (kolm aastat õpinguid).

Mõnikord on vajalik töökogemus asjaomases valdkonnas.

Vanusepiiranguid ei ole, kuid ametnikud lähevad 65-aastaselt automaatselt pensionile. Lisateavet leiate ELi ametnike personalieeskirjadest.

Üles