Language selector

Vælg udgave med høj kontrastVis siden med normal skriftstørrelseForstør skriftstørrelsen

Siden findes på 24 sprog

Adgangsbetingelser


 

For at kunne deltage i en åben udvælgelsesprøve eller en udvælgelsesprøve for kontraktansatte skal du:

  • være borger i et EU-land
  • være i besiddelse af dine fulde rettigheder som EU-borger
  • have opfyldt eventuelle militære forpligtelser
  • have indgående kendskab til ét af de officielle EU-sprog og tilfredsstillende kendskab til et andet af disse sprog – hvoraf mindst ét skal være enten engelsk, fransk eller tysk
  • ved sproglige udvælgelsesprøver skal du have perfekt kendskab til ét officielt EU-sprog og indgående kendskab til et andet og et tredje af disse sprog – hvoraf mindst ét skal være enten engelsk, fransk eller tysk.

Du skal også opfylde eventuelle særlige betingelser om kvalifikationer og erhvervserfaring i den pågældende meddelelse om udvælgelsesprøven eller indkaldelse af interessetilkendegivelser. Se også vores retningslinjer om erhvervserfaringpdf og eksempler på godkendte kvalifikationerpdf.

Kravene til din uddannelse afhænger af, hvilken stilling der er tale om.

Generelt skal du:

  • ved alle ikke-akademiske stillinger (assistentniveau/ansættelsesgruppe II, III) have afsluttet (mindst) en uddannelse på studentereksamensniveau
  • ved alle akademiske stillinger (administratorniveau/ansættelsesgruppe IV) have afsluttet mindst en uddannelse på universitetsniveau (af tre års varighed).

I nogle tilfælde kræves der også relevant erhvervserfaring.

Der er ingen aldersgrænse, men tjenestemænd går automatisk på pension, når de fylder 65. Læs mere i vedtægten for EU-tjenestemænd.

Sidens top