Language selector

Choose high-contrast versionSet page to normal font sizeIncrease font size

Tyto stránky jsou k dispozici ve 24 jazycích

Požadavky na uchazeče


 

Chcete-li se přihlásit do otevřeného výběrového řízení nebo jiného typu konkurzu, musíte splňovat tyto podmínky:

  • být občanem některého ze členských států EU
  • požívat plných práv vyplývajících z občanství EU
  • mít splněné veškeré povinnosti související s vojenskou službou
  • výborně ovládat jeden z úředních jazyků EU a dobře ovládat další z těchto jazyků – alespoň jedním z nich musí být angličtina, francouzština nebo němčina
  • u výběrových řízení na lingvistické pozice musíte dokonale ovládat jeden z úředních jazyků EU a výborně ovládat druhý a třetí jazyk – alespoň jedním z nich musí být angličtina, francouzština nebo němčina.

Musíte rovněž splňovat specifické požadavky na vzdělání a odbornou praxi, které jsou stanoveny v oznámení o výběrovém řízení nebo ve výzvě k vyjádření zájmu. Přečtěte si naše pokyny týkající se odborné praxepdf a podívejte se na příklady typů uznávavané kvalifikacepdf.

Požadavky na minimální vzdělání se liší podle pracovního zařazení.

Obecně platí, že:

  • uchazeči na pozice, u kterých se nevyžaduje vysokoškolské vzdělání (asistenti/funkční skupina II, III), musejí mít ukončené (alespoň) středoškolské vzdělání
  • uchazeči na pozice, u kterých se vysokoškolské vzdělání požaduje (administrátoři/funkční skupina IV), musejí mít ukončené alespoň (tříleté) bakalářské vzdělání.

V některých případech může být rovněž požadována odpovídající praxe.

Účast v konkurzu není věkově omezena, nicméně důchodový věk pro úředníky je 65 let. Více informací najdete ve služebním řádu úředníků EU.

Začátek stránky