Language selector

Версия на страницата с висок контрастНормален размер на шрифтаГолям размер на шрифта

Тази страница е достъпна на 24 езика

Условия за кандидатстване


 

За да можете да кандидатствате за открит конкурс или процедура за подбор, трябва да:

  • сте гражданин на страна от ЕС
  • се ползвате с пълните права на гражданин на ЕС
  • сте изпълнили задълженията си съгласно законите за военната служба
  • имате задълбочени познания по един от официалните езици на ЕС и задоволителни познания по втори език, като един от двата трябва да бъде английски, френски или немски
  • за езикови конкурси - трябва да владеете отлично един от официалните езици на ЕС и да имате задълбочени познания по втори и трети език, като поне един от тях трябва да бъде английски, френски или немски.

Също така трябва да отговаряте на конкретните изисквания относно квалификации и професионален опит, посочени в обявата за съответния конкурс или в поканата за изразяване на интерес. Моля, вижте нашите насоки за професионалния опитpdf и примери за видовете квалификация, които приемамеpdf.

Минималните изисквания за образование са различни в зависимост от позицията.

По принцип:

  • за всички позиции за лица без висше образование (ниво асистенти/функционални групи II, III) трябва да имате завършено (поне) средно образование
  • за всички позиции за лица с висше образование (ниво администратори/функционална група IV) трябва да имате завършено висше образование (с продължителност поне три години). 

В някои случаи може да се изисква подходящ трудов опит.

Няма възрастови ограничения, въпреки че служителите автоматично се пенсионират на 65 години. За повече подробности вижте Правилника за служителите на ЕС.

Начало на страницата