Language selector

Hög kontrastNormal textstorlekStörre textstorlek

Den här sidan finns på 24 språk

Aktörer


Vem väljer ut och anställer personal?

  

EU:s rekryteringsbyrå Epso


Epso sköter allt som har med uttagningsprov och urval att göra, dvs. publicerar meddelanden om uttagningsprov, anordnar olika prov, hjälper uttagningskommittéerna med administration, logistik och databehandling och administrerar reservlistorna. Epso kontrollerar också att uttagningskommittéerna noga följer förfarandena.

 

Uttagningskommittéer


För varje urvalsförfarande tillsätts en uttagningskommitté, som väljer ut de bästa sökande vid varje steg och upprättar den slutliga listan med godkända sökande. Kommittéerna består av EU-anställda, som kan vara permanenta och tillfälliga medlemmar. De permanenta medlemmarna sitter i regel två till fyra år för att garantera enhetliga förfaranden, medan de tillfälliga medlemmarna utses för ett visst urvalsförfarande för att bidra med sakkunskap.

 

EU-institutionerna


Institutionernas personalavdelningar tillsätter själva lediga tjänster och väljer då bland godkända sökande på Epsos lista. Innan du blir erbjuden en anställning kallas du till intervju.

Till början