Language selector

Verzia s vysokým kontrastomNormálna veľkosť písmaZväčšiť veľkosť písma

Táto stránka je dostupná v 24 jazykoch

Aktéri


Kto sa podieľa na nábore zamestnancov?

  

Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO)


EPSO organizuje verejné a iné výberové konania pričom: uverejňuje oznamy o výberových konaniach a informuje o nich, organizuje rozličné testy, spravuje rezervné zoznamy a poskytuje administratívnu a logistickú podporu výberovým komisiám, ktorým pomáha aj pri spracovaní údajov. EPSO takisto dohliada na to, aby sa výberové komisie striktne pridŕžali postupov.

 

Výberová komisia


Pre každé výberové konanie sa ustanovuje osobitná výberová komisia, ktorá zodpovedá za výber kandidátov na každom stupni konania a zostavuje konečný zoznam úspešných kandidátov. Každá výberová komisia sa skladá z úradníkov inštitúcií EÚ. Tvoria ju stáli členovia (menovaní zvyčajne na obdobie 2 až 4 rokov, aby sa zabezpečila konzistentnosť medzi výberovými konaniami) a členovia vymenovaní pre konkrétne výberové konanie, ktorí sú nositeľmi odborných poznatkov.

 

Európske inštitúcie


Útvary ľudských zdrojov jednotlivých inštitúcií zodpovedajú za nábor úspešných kandidátov, t. j. za obsadzovanie konkrétnych voľných pracovných pozícií kandidátmi zo zoznamov, ktoré spravuje EPSO. Pred ponúknutím pracovnej pozície si inštitúcie pozývajú potenciálnych zamestnancov na pohovor.

Na začiatok