Language selector

Contrast puternicCaractere de dimensiuni normaleCaractere mărite

Această pagină este disponibilă în 24 de limbi

Actori


Cine ia parte la procesul de recrutare a personalului?

  

Oficiul European pentru Selecţia Personalului (EPSO)


EPSO organizează concursuri şi proceduri de selecţie. În acest scop: publică şi promovează anunţul de concurs, organizează diferite teste, furnizează comisiilor de selecţie sprijin administrativ, logistic şi în materie de prelucrare a datelor şi gestionează listele de rezervă. De asemenea, EPSO se asigură că procedurile sunt respectate cu stricteţe de către comisiile de selecţie.

 

Comisia de selecţie


Pentru fiecare procedură de selecţie este desemnată o comisie de selecţie. Aceasta îi selectează pe candidaţi în fiecare etapă a procedurii şi întocmeşte lista finală de candidaţi admişi. Fiecare comisie de selecţie este compusă din funcţionari ai instituţiilor UE şi include membri permanenţi (numiţi de obicei pe o perioadă de 2-4 ani, pentru a asigura coerenţa procedurilor de selecţie) şi membri temporari (care participă la anumite proceduri de selecţie în calitate de experţi în domeniul de concurs).

 

Instituţiile europene


Serviciilor de resurse umane din cadrul instituţiilor le revine sarcina de a recruta laureaţi ai concursurilor, adică de a angaja noi persoane care figurează pe listele de candidaţi întocmite de EPSO, pentru ocuparea posturilor vacante. Înainte de a le oferi un post, instituţiile organizează interviuri cu angajaţii potenţiali.

Începutul paginii