Language selector

Wybierz wersję z dużym kontrastemUstaw normalny rozmiar czcionkiUstaw większą czcionkę

Strona jest dostępna w 24 językach

Uczestnicy


Kto bierze udział w doborze i rekrutacji pracowników?

  

Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO)


Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) organizuje otwarte konkursy i procedury doboru. W tym celu publikuje ogłoszenia o konkursach i rozpowszechnia informacje o nich, organizuje różnego rodzaju testy, zapewnia wsparcie administracyjne, logistyczne i informatyczne komisjom selekcyjnym, a także zarządza listami rezerwowymi. EPSO czuwa również nad ścisłym przestrzeganiem procedur przez komisje selekcyjne.

 

Komisja selekcyjna


Dla każdego procesu selekcji powoływana jest komisja selekcyjna, która odpowiada za wybieranie kandydatów na każdym z etapów procesu i sporządzanie listy końcowej z nazwiskami kandydatów, którzy uzyskali wymagane wyniki. W skład każdej komisji selekcyjnej wchodzą urzędnicy instytucji UE. Komisja składa się z członków stałych (powoływanych zwykle na okres od 2 do 4 lat, aby zapewnić spójność procedur doboru) oraz członków tymczasowych (powołanych do celów konkretnej procedury selekcji z uwagi na swoją wiedzę specjalistyczną).

 

Inne instytucje europejskie


Za rekrutację kandydatów, którzy zostali wybrani w drodze konkursu, odpowiadają działy kadr instytucji europejskich – to one zapełniają wakaty, zatrudniając osoby znajdujące się na listach rezerwowych EPSO. Zanim jednak dojdzie do rekrutacji, instytucje zapraszają kandydata na rozmowę w sprawie pracy.

Początek strony