Language selector

Hoog contrastNormale tekstgrootteGrotere tekstgrootte

Deze pagina is beschikbaar in 24 talen

Wie doet wat bij personeelsselectie?


Wie is betrokken bij het aantrekken van personeel?

  

Het Europees Bureau voor personeelsselectie (EPSO)


EPSO organiseert vergelijkende onderzoeken en selectieprocedures. Het publiceert de aankondiging van het vergelijkend onderzoek, organiseert de tests, verleent de jury administratieve en logistieke hulp, helpt bij de gegevensverwerking, en beheert de reservelijsten. EPSO ziet er ook op toe dat de jury zich strikt aan de procedures houdt.

 

De jury


Voor elke selectieprocedure wordt een nieuwe jury benoemd. Die selecteert de kandidaten in de verschillende stadia van de procedure en stelt ook de uiteindelijke lijst van geslaagde kandidaten vast. Elke jury bestaat uit ambtenaren van de EU-instellingen. Er zijn permanente juryleden (meestal benoemd voor 2 tot 4 jaar, wat een zekere uniformiteit van de selectieprocedures garandeert) en tijdelijke juryleden (op grond van hun technische deskundigheid aangewezen voor een bepaalde selectieprocedure).

 

De Europese instellingen


Wie voor het vergelijkend onderzoek slaagt, kan door een van de Europese instellingen in dienst genomen worden. Zodra die een vacature hebben, nodigen zij geslaagde kandidaten van de EPSO-lijsten voor een sollicitatiegesprek uit. Op basis daarvan beslissen zij wie zij een functie aanbieden.

Naar boven