Language selector

Izvēlēties tumšu fonuIzvēlēties rakstzīmju standartizmēruPalielināt rakstzīmju izmēru

Šī lappuse lasāma 24 valodās

Iesaistītās instances


Kas darbiniekus pieņem darbā?

  

Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO)


EPSO organizē atklātus konkursus un personāla atlases procedūras: publicē paziņojumu par konkursu un izplata informāciju par to, organizē dažādus testus, piedāvā atlases komisijai atbalstu administratīvos, loģistiskos un ar datu apstrādi saistītos jautājumos, kā arī pārvalda rezerves sarakstus. EPSO arī nodrošina to, lai atlases komisijas stingri ievērotu procedūras.

 

Atlases komisija


Katrā atlases procedūrā ir sava atlases komisija, kas atbild par kandidātu izraudzīšanos katrā posmā un izveido atlasi izturējušo kandidātu galīgo sarakstu. Katrā atlases komisijā ir ES iestāžu ierēdņi, kas komisijas darbā piedalās kā pastāvīgie locekļi (tos parasti ieceļ uz 2 līdz 4 gadiem, lai atlases procedūrās nodrošinātu konsekventu pieeju) un pagaidu locekļi (piedalās konkrētajā atlases procedūrā kā savā jomā atzīti eksperti).

 

Eiropas Savienības iestādes


Sekmīgos kandidātus darbā pieņem ES iestāžu cilvēkresursu dienesti. Proti, tie aizpilda attiecīgās vakances, pieņemot darbā jaunus darbiniekus, kas iekļauti kādā no EPSO uzturētajiem sekmīgo kandidātu sarakstiem. Pirms darba piedāvājuma izteikšanas iestādes potenciālos darbiniekus iztaujā darba intervijā.

Lapas sākums