Language selector

Didelio kontrasto vaizdasStandartinio dydžio šriftasDidinti šriftą

Informacija pateikiama 24 kalbomis

Atrankos vykdytojai


Kas dalyvauja atrankos ir įdarbinimo procese?

  

Europos personalo atrankos tarnyba (EPSO)


EPSO organizuoja viešus konkursus ir atrankos procedūras: leidžia ir reklamuoja pranešimus apie konkursus, rengia įvairius testus, teikia administracinę, logistinę ir duomenų apdorojimo pagalbą atrankos komisijoms, tvarko rezervo sąrašus ir t. t. EPSO taip pat užtikrina, kad atrankos komisijos griežtai laikytųsi procedūrų.

 

Atrankos komisija


Pradedant naują atrankos procedūrą kaskart sudaroma nauja atrankos komisija. Ji atsakinga už kandidatų atranką visais etapais ir už konkurso laimėtojų galutinio sąrašo sudarymą. Kiekvieną atrankos komisiją sudaro ES institucijų pareigūnai, kurių dalis yra nuolatiniai nariai (paprastai skiriami 2–4 metams, kad būtų užtikrintas atrankos procedūrų nuoseklumas), o kiti – nenuolatiniai nariai (paskirti dalyvauti konkrečioje atrankos procedūroje dėl techninės kompetencijos).

 

Europos Sąjungos institucijos


Institucijų žmogiškųjų išteklių tarnybos atsakingos už konkursą laimėjusių kandidatų įdarbinimą, t. y. laisvų darbo vietų užpildymą naujais darbuotojais iš EPSO kandidatų sąrašų. Prieš siūlydamos darbo vietą institucijos potencialius darbuotojus pakviečia į pokalbį.

Į puslapio pradžią