Language selector

Vælg udgave med høj kontrastVis siden med normal skriftstørrelseForstør skriftstørrelsen

Siden findes på 24 sprog

Aktører


Hvem er med til at ansætte personale?

  

Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO)


EPSO afholder åbne udvælgelsesprøver og -procedurer og offentliggør og annoncerer meddelelser om udvælgelsesprøver, tilrettelægger de forskellige prøver, hjælper udvælgelseskomitéerne med administration, logistik og databehandling og administrerer reservelisterne. EPSO sikrer også, at udvælgelseskomitéerne nøje følger procedurerne.

 

Udvælgelseskomitéen


Ved hver udvælgelsesprocedure er en komité ansvarlig for at udvælge kandidaterne på hvert trin og udarbejde den endelige liste over egnede ansøgere. Hver udvælgelseskomité består af tjenestemænd fra EU-institutionerne, hvoraf nogle er permanente medlemmer (normalt udpeget for 2 til 4 år for at sikre ensartethed fra den ene udvælgelsesprocedure til den næste) og ikke-permanente (udpeget til en bestemt udvælgelsesprocedure på grund af deres tekniske ekspertise).

 

EU-institutionerne


Institutionernes personaleafdelinger har selv ansvaret for at besætte ledige stillinger med ansøgere, der består prøven og kommer på EPSO's lister over egnede ansøgere. Institutionerne indkalder de pågældende ansøgere til en samtale, inden de tilbyder dem en stilling.

Sidens top