Language selector

Choose high-contrast versionSet page to normal font sizeIncrease font size

Tyto stránky jsou k dispozici ve 24 jazycích

Zúčastněné subjekty


Kdo provádí nábor zaměstnanců?

  

Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO)


EPSO organizuje otevřená výběrová řízení a související proces výběru uchazečů: zveřejňování a propagace oznámení o výběrových řízeních, pořádání různých testů, administrativní, logistická a informační podpora výběrovým komisím a správa seznamů úspěšných uchazečů. Úřad EPSO rovněž zajišťuje, aby výběrové komise dodržovaly všechny předepsané postupy.

 

Výběrová komise


Pro každé výběrové řízení je sestavena zvláštní výběrová komise, která provádí výběr uchazečů v jednotlivých fázích řízení a sestavuje konečný seznam úspěšných uchazečů. Výběrové komise jsou složeny z úředníků orgánů EU, kteří jsou buď jejich stálými členy (jmenovanými většinou na 2 až 4 roky, aby zajišťovali konzistenci výběrových řízení), nebo členy nestálými (jmenovanými pro konkrétní výběrové řízení, aby zajišťovali odbornou stránku věci).

 

Evropské orgány


Personální oddělení jednotlivých orgánů EU odpovídají za nábor úspěšných uchazečů, tj. za obsazování volných míst novými zaměstnanci ze seznamů úspěšných uchazečů, jež spravuje úřad EPSO. Uchazeče, o kterého mají zájem, nejprve pozvou na pohovor, na jehož základě mu mohou nabídnout pracovní místo.

Začátek stránky